27/10: Nyköpings socialdemokrater får stöd av GB: Helt rätt satsa på miljöbilar och biogas!

Socialdemokraterna i Nyköping vill skyndsamt byta ut alla bilar som används i den kommunala verksamheten till miljöbilar och etablera fler tankställen för biogas. Gröna Bilister uppmanar Nyköpings politiska majoritet att förverkliga förslagen.

– Det är ledsamt att Nyköping inte kommit längre i sitt byte till miljöbättre bilar och vi delar socialdemokraternas syn att alla kommunens bilar snabbt bör bytas mot miljöbilar. Det minskar kommunens klimatpåverkan, ger en billigare bränslenota och ger mer pengar över för angelägen kommunal verksamhet, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är också positiva till förslaget att utöka tankmöjligheterna för biogas i Nyköping.Den som byter från bensin till biogas minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med 85 procent, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med cirka fyra ton. Att byta till biogas är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Kommunen bör förstås själv byta till enbart gasbilar, och bytet i sig kommer att göra det mer lönsamt att sätta upp nya gasmackar.

– Vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så den kommun som byter till biobränslen tar en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså ur alla aspekter rimligt att Nyköping beslutar sig för enbart gasbilar i framtiden, givetvis med dispensmöjlighet inom de allt färre kategorier specialfordon där inga miljöbilar finns att tillgå, säger Mattias Goldmann.

Samtliga gas- och etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en gasmack kan gasbilen utan problem köras på bensin.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......