26/10: Gröna Bilister ger Göteborg beröm: Elbilssatsningen helt rätt!

Göteborgs kommun köper in 25 elbilar från norska Think. Bilarna ska leasas ut till stadens förvaltningar. Gröna Bilister är starkt positiva.

– Elbilarna slår igenom på bred front om ett par år och redan nu är de utmärkta för kommuners hemtjänst och andra delar av verksamheten där man behöver en liten och energieffektiv bil. Att introducera elbilen redan nu ger Göteborg en ledande position i omställningen till bilar med nollutsläpp i gatumiljö, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Om bilen laddas genom ett vanligt eluttag tar det ungefär fem timmar, men Göteborg Energi tar fram särskilda snabbladdningsstationer där det går på under en kvart.

– Det är dags för kommuner med miljöambitioner att börja bygga den infrastruktur som behövs i form av laddningsställen. De som tidigt erbjuda rätt förutsättningar blir också de som tidigt kan få en stor flotta bilar med nollutsläpp i gatumiljö, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Också Gävle, Sandviken, Sundsvall och Östersund har beställt Think-bilar, medan Stockholms stad samverkar med Toyota och Fortum för att tidigt etablera en infrastruktur för elbilar. Danska regeringen vill etablera Danmark som center för elbilar och Israel har startat ett stort projekt tillsammans med Renault för att snabbt få många tusen elbilar på gatorna.

– Eftersom elmotorn är så mycket effektivare än bensin- och dieselbilens förbränningsmotor, så är elbilen ett viktigt steg mot framtidens gröna bilism. Dessutom har elbilen inga utsläpp direkt från bilen, vilket innebär helt nya möjligheter att minska de lokala luftföroreningarna, samtidigt som bullret minskar. Därför är elbilssatsningen tredubbelt intressant för Göteborg, säger Mattias Goldmann.

Göteborg avser också transportera gods i Lindholmen med eldrivna fordon, efter omlastning från lastbil. Också detta initiativ får Gröna Bilisters gillande.

Elbilar gynnas av miljöbilspremie, 40 procent sänkt förmånsvärde, trängselskattebefrielse, gratis parkering i ett fyrtiotal kommuner, däribland Göteborg, samt en drivmedelskostnad på bara någon krona milen. Gröna Bilister poängterar dock vikten av att elbilarna laddas med "rätt" el – organisationen önskar att förnybar el från bl.a. vindkraft byggs för att fullt ut täcka elbilarnas behov. Vidare vill Gröna Bilister säkerställa att den låga milkostnaden vid eldrift inte innebär väsentligt ökade körsträckor med förvärrad trängsel och fler trafikolyckor som följd.

Norska Think är strikt tvåsitsig, men en större femsitsig modell väntas om ett par år. Företaget har sålt men inte ännu levererat 2 000 bilar och avser bygga 10 000 bilar per år från 2012.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av Göteborg kommun ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......