21/10: Västra Götalands nya bilar: 8,4 % lägre klimatpåverkan första halvåret 2008

Västra Götalands genomsnittliga koldioxidutsläpp för nya bilar var första halvåret 150 gram per kilometer jämfört med rikets 169 gram. Västra Götalands utsläpp är därmed 3:e lägst i landet. Klimatpåverkan från nybilsförsäljningen i länet minskade med 8,4 procent första halvåret 2008 jämfört med 2007. På nationell nivå minskade utsläppen med 9,2 procent.

– Vi har en rejäl hemläxa men vi gör den snabbt. De svenska utsläppen från nya bilar har varit högst i Europa, men nu minskar de rekordsnabbt. Andelen bilar som går på etanol och biogas ökar och vi väljer allt snålare bilar. Sammantaget betyder det den snabbaste omställningen till klimatsmart bilism i hela Europa, även om det fortsatt är lång väg kvar, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Under första halvåret registrerades 26 623 bilar i Västra Götaland län. Deras genomsnittliga koldioxidutsläpp var 150 gram per kilometer, jämfört med rikssnittet på 153 gram. 2007 var genomsnittet 164 gram mot rikssnittet på 169 gram. Koldioxidutsläppen för nya bilar har därmed minskat 8,4 procent i Västra Götaland mot 9,2 procent i riket, allt enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya Bilindex, som räknar med den faktiska klimatnytta biobränslen gör. Gröna Bilister räknar med en fortsatt snabb minskning den närmaste tiden.

– Flera nya miljöbilar kommer ut i handeln den närmaste tiden, vilket tillsammans med fortsatt klimatfokus och en ökad prismedvetenhet borgar för nya utsläppsminskningar den närmaste tiden, både nationellt och i länet. Men på längre sikt är utvecklingen hotad, eftersom regeringen föreslår att miljöbilspremien och undantaget från trängselskatter ska avvecklas snabbare än vad riksdagen tidigare beslutat. Det är ledsamt att regeringen blir rädd när det börjar gå riktigt bra, säger Mattias Goldmann.

Ovanstående graf och all statistik kommer från Naturvårdsverkets och Vägverkets Bilindex, som anger att nya etanolbilar reducerar klimatpåverkan med i genomsnitt cirka 56 procent och gasbilar med 46 procent jämfört med nya bensinbilar. Se vidare http://www.naturvardsverket.se/upload/07_verksamheter_med_miljopaverkan/transporter/bilindex_2008-01.xls

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Kontakta kansliet för statistik och pressmeddelande för övriga landet.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......