21/10: Kristianstad: Gröna Bilister välkomnar första gasbilarna i Räddningstjänsten!

Räddningstjänsten i Kristianstad har köpt sina två första gasbilar. Gröna Bilister välkomnar valet och kommer att hänvisa till Kristianstad för att övertyga fler kommuner om att också räddningstjänsten kan köra på biogas.

Räddningstjänsten i Kristianstad har köpt sina första gasbilar, Volkswagen Touran som ska användas som befälsbilar. Beslutet applåderas av Gröna Bilister.

– Biogas har 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, och minskar dessutom de hälsofarliga luftföroreningarna kraftigt. Att byta till biogas är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats utan att göra någon uppoffring. Dessutom tjänar man två-tre kronor milen på att köra på biogas, så den nya gasmacken är bra för både miljön och plånboken. Det är alltså ett både klimatsmart och ekonomiskt vettigt beslut av Räddningstjänsten, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Räddningstjänsten i Kristianstad överväger enligt uppgift inte att byta ut samtliga räddningsfordon till gasdrift, eftersom det saknas gasmodeller som fyller de särskilda behoven av prestanda och utrymmen.

– Tyvärr gör kommunen en riktig bedömning; i nuläget saknas det gasdrivna räddningsfordon på marknaden. Men Stockholms läns landsting har tagit fram en etanoldriven ambulans, vilket visar att kommuner och landsting inte passivt behöver avvakta att marknaden utvecklas utan gemensamt kan efterfråga och driva fram det som idag saknas. Här hoppas vi på spännande initiativ från Kristianstads sida, gärna tillsammans med Hässleholm som också nyligen skaffat sin första gasdrivna bil i räddningstjänsten.

 

Kristianstads miljöbilsarbete är absolut Sverigeledande och får nio stjärnor av tio möjliga i Gröna Bilisters nyligen genomförda kommungranskning. Bland det mest berömvärda är just kommunens omfattande och ambitiösa biogassatsning.

 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. För information om kommungranskningen, se www.gronabilister.se, eller kontakta Per Östborn, boende i Vittsjö, 0738-196 154.

 

 

Relaterat material
Regeringen kramar dieselbilar (april 2012)
Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet har i budgetbilagan "Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013" smu......

16/2: Land Rover, Kia och Volvo ensamma att klimat­kompenser
Land Rover klimatkompenserar alla sina nya bilars utsläpp under 7 500 mil, Volvo gör det med sina miljöbilar, men bara för 1 500 m......

20/10: Försämra inte miljöbilsparkeringen, Sundsvall!
Sundsvalls parkeringsbolag vill inskränka parkeringsförmånen för miljöbilar så mycket att den i praktiken inte är något värd. Grön......

12/9: Gröna Bilister kritiserar AGA: Högt gaspris förhindrar
AGA påstår att det höga priset på biogas är positivt eftersom det leder till fler aktörer på fordonsgasmarknaden. Gröna Bilister t......

26/8: EU:s avgaslagstiftning: Gynna miljöbilar – men bara om
Ge biltillverkarna bonus för miljöbilar – men bara när de faktiskt körs på rätt bränsle. Slå fast nivåerna 120 gram CO2/km för 201......

14/8: Minska skjutsandet till skolan!
I samband med skolstarten uppmanar Lärarförbundet, Sjukgymnastförbundet och Gröna Bilister till minskat skjutsande med bil till oc......

7/8: Stora suvarna på väg ut – Gröna Bilister gläds
Suvar med en tjänstevikt på över 1,7 ton minskade 29,5 procent första halvåret 2008, enligt Gröna Bilisters sammanställning. Gröna......