Boka en heldag med Gröna Bilister

Gröna Bilisters bok "Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö" innehåller reportage från kommuner i olika delar av landet som är framstående i arbetet för hållbara transporter. Bokens författare är den rutinerade miljöskribenten Fredrik Holm. Han besöker gärna din kommun på en temadag om hållbar mobilitet! 

Boken Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö skildrar hur ett tjugotal svenska kommuner jobbar för att öka gång-, cykel- och kollektivtrafikens andel av tätortstrafiken, och på det sättet också minska biltrafiken. En bättre balans mellan trafikslagen gynnar inte bara omställning till ett fossilfritt Sverige, det bidrar också till bättre luft i städerna, till minskat buller och färre olyckor, till ökad folkhälsa och mer plats för sånt som gör städer attraktiva.
Vi skickade ut miljöskribenten Fredrik Holm att på ort och ställe skildra det lokala arbetet för en hållbar mobilitet. Fredrik, som är en av Sveriges mer rutinerade miljöskribenter, gör också personliga observationer av hur det arbetet tar sig uttryck i stadens fysiska miljö, och drar också en rad slutsatser från sina nedslag i svenska kommuner.

Fredrik Holm

Bokens utgångspunkt är det ofta tålmodiga kommunala arbete som banar vägen för en hållbar mobilitet,och innehåller såväl mängder med exempel på vad man gjort som tankar om den hållbara mobilitetens hinder och möjligheter. Den är därför både tankeväckande och inspirerande läsning för alla som vill utveckla en mer hållbar trafik i sin kommun.

Vi vet att frågorna diskuteras flitigt i de flesta kommuner, och vi vet att intresset ständigt ökar. Därför har vi satt ihop ett paketerbjudande:

Du beställer 50 exemplar av boken Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö och får samtidigt tillgång till författaren Fredrik Holm, eller någon annan av Gröna Bilisters medarbetare, under en heldag. Ordna ett ledningsseminarium, en workshop, en personalutbildning eller ett offentligt evenemang – vi är med på alla noter. Vi står också för eventuella omkostnader i form av resa och logi.

Allt i ett paket för 14 000 kr plus moms!

Kontakta oss på info@gronabilister.se eller på 018-32 02 20 så ordnar vi med detaljerna!
Relaterat material
Utmaning 2020 - Hållbar bilism i kommuner och landsting
Hur kommuner och landsting kan minska trafikens miljöpåverkan...

KomKomKom
Kommuners Kommunikation om klimatsmarta Kommunikationslösningar...

Granskningsrapporter
Här presenterar vi resultaten från de indiviuella kommungranskningar vi hittills har genomfört....

Kommunranking 2012
Trollhättan är Bästa kommun och Lilla Edet Bästa småkommun...