Våra projekt

13/7: Hur mycket berättar bränslebolagen om vad vi häller i tanken? Ny granskning från Gröna Bilister

Gröna Bilister har i ett par års tid drivit kampanjen Jag Vill veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas. I våras deklarerade St1 att de tar första steget. De andra bränslebolagen har också förbättrat sin konsumentinformation. I en ny rapport jämför Gröna Bilister de fyra stora bolagen OKQ8, Preem, St1 och Statoil. Den fylligaste informationen om klimatpåverkan och ursprung ger OKQ8, medan St1:s information är mest lättillgänglig.

Foto: Martin Prieto Beaulieu / Gröna Bilister

Vi har länge haft ursprungsmärkning av livsmedel. Sedan ett par år har vi också bra klimat- och ursprungsmärkning av el. Nu när de laddbara bilarna slagit igenom på allvar måste vi räkna el som ett drivmedel. När får vi se klimat- och ursprungsmärkning av de andra drivmedlen?

I väntan på detta har Gröna Bilister granskat vilken information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung som drivmedelsbolagen publicerar på macken, på sin hemsida, eller i offentligt tillgängliga skrifter. Resultaten har sammanställts i en ny rapport.

– De olika drivmedelsbolagen redovisar olika mycket och på olika sätt, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Det gör det svårt för konsumenten att göra jämförelser. 

– Behovet är stort av ett standardiserat sätt att presentera informationen, fortsätter Per Östborn. Ett politiskt beslutat regelverk är önskvärt, men alla granskade bolag kan prestera mycket bättre på egen hand, om bara viljan finns.

Enligt Gröna Bilisters bedömning ger OKQ8 den fylligaste informationen om sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. De andra bolagen är dock inte långt efter. När det gäller att uppmuntra sina kunder att ta del av den erbjudna informationen är skillnaderna desto större. Här ligger St1 hästlängder före de andra, med klistermärken vid pumpen och rubriker på webben som inte går att missa.

– Ibland får man känslan att vissa andra bolag vill kunna säga att de är transparenta med bränslenas klimatpåverkan och ursprung, säger Per Östborn, samtidigt som de vill att så få som möjligt ska ta del av informationen. De gömmer undan den i mer eller mindre obskyra rapporter och faktablad som är svåra att hitta.

Under Almedalsveckan höll Gröna Bilister ett seminarium på temat drivmedelsmärkning. De deltagande drivmedelsbolagen har en positiv grundinställning, men ser helst ett gemensamt regelverk för att undvika ”High Chapparal”. Alla var också eniga om att det största hindret för en effektiv märkning är att spårbarheten för råolja än så länge är dålig. De deltagande politikerna var också eniga om att drivmedelsmärkning är en bra idé, men inga åtgärder under innevarande mandatperiod utlovades.

– En positiv inställning är nog så bra, men den är inget värd om den inte följs av handling, avslutar Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

Här kan du lyssna på ett samtal om klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel i programmet Plånboken i SR P1. Det sändes den 8 juli.

För mer information kontakta: 
Per Östborn, Drivmedelsansvarig, Gröna Bilister

073 - 819 61 54

per.ostborn@gronabilister.se 

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta

Bilder från Almedalsseminariet


Stefan Samuelsson, affärsområdeschef retail på St1, visar upp St1:s klistermärke vid pump som tipsar om den ursprungsinformation som ges på deras hemsida. Mattias Goldmann ställer frågor.


Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem, förklarar att det inte finns så många ursprungsländer att välja på när man vill importera olja.


Gunnela Ståhle, ordförande i Vi konsumenter, är mycket positiv till drivmedelsmärkning. Hon berättar om erfarenheterna från märkning av livsmedel.


Politikerna är också positiva till drivmedelsmärkning, men ger inga löften om att införa ett standardiserat, obligatoriskt system. Från vänster till höger: Mattias Goldmann (moderator), Rickard Nordin (C), Emma Wallrup (V), Janine Alm Ericsson (Mp).
Relaterat material
3/7: Kraftringen först att miljödeklarera drivmedel
Den lagstadgade miljödeklarationen av drivmedel vid pump har fördröjts till 2021. Det skånska energiföretaget Kraftringen tar nu......

25/5: Miljödeklaration av drivmedel tar form
Gröna Bilister har svarat på Energimyndighetens remisser av föreskrifter kring miljödeklaration av drivmedel. Klimatpåverkan och......

Är EU regeringens gröna fikonlöv?
Regeringen backade från ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump med hänvisning till EU-regler. Ett mönster kan skönjas där re......

Vad vet vi om vår förnybara diesel HVO
HVO är ett mycket bra förnybart drivmedel. Men det tillverkas alltför ofta av palmoljeprodukter, vilket medför stor risk för reg......

27/4: Allt du velat veta om palmolja och förnybar diesel HVO
kan Gröna Bilister tyvärr inte berätta, för drivmedelsbolagen hemlighåller viss information. Men i en ny minirapport redovisas de ......

3/4: Regeringen vacklar kring klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel
Miljödepartementet meddelar att införandet av klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel skjuts upp ännu en gång, till den ......

Ursprunget till Preems förnybara diesel HVO
För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar die......