Våra projekt

12/10: Gröna Bilister svarar på remissen av promemorian ”Miljöinformation om drivmedel”

Gröna Bilister har under parollen Jag Vill Veta i flera år drivit kampanj för att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas vid pumpen. Därför är vi glada att regeringen förbereder ett sådant förslag. Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda hur en märkning bör utformas. Gröna Bilister har nu lämnat sina synpunkter på deras promemoria.

Gröna Bilister är positiva till de flesta av Energimyndighetens förslag. Vi har dock ett par invändningar.

Energimyndigheten svävar på målet om informationen ska finnas på ett klistermärke vid pumpen, eller enbart på drivmedelsbolagens hemsidor. Självklart ska den finnas vid pumpen!

– All forskning visar att informationen måste ges där vi gör våra val för att den ska påverka vårt beteende, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

Även om det blir klimatmärkning vid pumpen menar Energimyndigheten att det räcker om information om ursprungsländer och råvaror finns på hemsidorna. Självklart bör översiktlig information även om detta finnas vid pumpen!

Att svenska folket är intresserat av sådan information är uppenbart. Två opinionsundersökningar som Gröna Bilister genomfört i samarbete med Novus och St1 visar båda att över 70 % av svenska folket skulle välja bort drivmedel från vissa länder om de fick chansen, till exempel från Ryssland eller Saudiarabien.

Klimatmärkningen är dock central.

– Det blir tufft att nå 2030-målet att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 %, säger Johanna Grant, Gröna Bilisters ordförande. För att lyckas måste vi ta till alla medel vi har: regleringar, ekonomiska styrmedel och konsumentupplysning.

Att det kan ge effekt när konsumenterna ges möjlighet att göra upplysta val visas inte minst av att försäljningen av ekologisk mat nu exploderar.Till stor del kan utvecklingen kopplas till dagligvaruhandelns många ekokampanjer och gröna märkningar i butikerna. År 2008 såldes eko-märkta livsmedel för 8 miljarder kronor. År 2016 hade försäljningen ökat till över 25 miljarder, och i år förväntas vi bryta 30-miljardersvallen.

– Den ökade efterfrågan på eko-märkt mat är en internationell trend, säger Johanna Grant. En klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel bör utformas så att den kan exporteras till hela EU. I så fall kan Sveriges initiativ bidra till en liknande internationell trend för drivmedel, där efterfrågan på de hållbara alternativen exploderar.

Mer information

Regeringens remiss av Energimyndighetens promemoria Miljöinformation om drivmedel

Gröna Bilisters remissvar

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta, med ett förslag på hur en hållbarhetsdeklaration kan utformas.

Novus och Gröna Bilisters opinionsundersökning om Svenska folkets inställning till klimat- och ursprungsmärkning.

Ett TEDx-föredrag av Our Horizons grundare Robert Shirkey, där han betonar hur viktigt det är att varningar och information ges just där vi gör våra val, så att vi inte kan undgå att ta del av dem.

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
Per.ostborn@gronabilister.se
073 819 61 54

Relaterat material
3/7: Kraftringen först att miljödeklarera drivmedel
Den lagstadgade miljödeklarationen av drivmedel vid pump har fördröjts till 2021. Det skånska energiföretaget Kraftringen tar nu......

25/5: Miljödeklaration av drivmedel tar form
Gröna Bilister har svarat på Energimyndighetens remisser av föreskrifter kring miljödeklaration av drivmedel. Klimatpåverkan och......

Är EU regeringens gröna fikonlöv?
Regeringen backade från ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump med hänvisning till EU-regler. Ett mönster kan skönjas där re......

Vad vet vi om vår förnybara diesel HVO
HVO är ett mycket bra förnybart drivmedel. Men det tillverkas alltför ofta av palmoljeprodukter, vilket medför stor risk för reg......

27/4: Allt du velat veta om palmolja och förnybar diesel HVO
kan Gröna Bilister tyvärr inte berätta, för drivmedelsbolagen hemlighåller viss information. Men i en ny minirapport redovisas de ......

3/4: Regeringen vacklar kring klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel
Miljödepartementet meddelar att införandet av klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel skjuts upp ännu en gång, till den ......

Ursprunget till Preems förnybara diesel HVO
För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar die......