Våra projekt

10/4: Ursprungsmärkning av drivmedel – när ska politikerna vakna?

Gröna Bilister har frågat Sveriges riksdagsledamöter om deras inställning till obligatorisk klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Alla svarande är positiva till en sådan märkning, men intresset att driva frågan är svagt. I avsaknad av politiska initiativ tar nu bränslebolaget St1 de första initiativen för att på egen hand börja märka sina drivmedel.

Gröna Bilister vill att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas. Därför driver vi kampanjen Jag Vill Veta. Förra året sonderade vi svenska folkets inställning i samarbete med Novus. Nu har vi frågat Sveriges riksdagsledamöter hur de ser på saken, och om de är villiga att driva frågan.

Gröna Bilister har fått svar från företrädare för Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Alla svarande menar att det är viktigt att sänka drivmedlens klimatpåverkan, och att det viktigt att spåra drivmedlens ursprung för att kunna avgöra om produktionen orsakar miljöförstöring eller sociala problem. Alla svarande tycker också att en obligatorisk klimat- och ursprungsmärkning är en bra idé.

Ett viktigt vägval är om Sverige ska driva frågan på nationell nivå eller ta vägen via EU. Ett gemensamt märkningssystem i hela Europa vore naturligtvis mycket bra, men kan å andra sidan ta mycket lång tid att driva igenom. Intressant nog menar alla svarande att det är bra om Sverige går före. (En respondent föredrog att inte svara på frågan.)

De svarande riksdagsledamöternas verkar alltså vara överens med Gröna Bilister om vad som bör göras. Däremot är det få som tagit några egna initiativ i frågan, eller planerar att göra det under innevarande mandatperiod. Jens Holm (V) tog upp ämnet i en interpellationsdebatt 2013. Han planerar att fortsätta ställa frågor till ansvariga ministrar och driva på i den allmänna opinionen.  Birger Lahti (V) och Emma Wallrup (V) tänker också arbeta aktivt med saken.

– Gröna Bilister är mycket glada för att Vänsterpartiet driver på, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Däremot är vi förvånade över passiviteten från borgerligt håll. Ingen centerpartist, folkpartist eller moderat har hittills brytt sig om att svara på våra frågor. Att ge konsumenterna möjligheten att göra upplysta val istället för att införa statliga regleringar borde tilltala liberaler.

– Vi kommer nu att ge de ledamöter som ännu inte uttryckt sin mening en chans till att svara på våra frågor, fortsätter Per Östborn.

När politikerna drar benen efter sig är det glädjande att St1 nu tar de första stegen för att ursprungsmärka sina drivmedel, och så småningom införa klimatmärkning. Mer information kommer inom kort. 

– Gröna Bilister applåderar St1:s initiativ, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Nu förväntar vi oss att de andra drivmedelsbolagen följer efter. 


Läs mer:

Oljeimporten från Ryssland och Nigeria skjuter i höjden.

Det finns redan ett bra system för klimat- och ursprungsmärkning av el.


För mer information kontakta: 

Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister
073-704 69 82
johanna.grant@gronabilister.se 

Per Östborn, Drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
073-819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se 

Relaterat material
Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......

6/8: Vi Vill Veta – våra drivmedels klimatpåverkan och ursprung redovisas i ny rapport från Gröna Bi
Nästa år måste drivmedelsbolagen deklarera klimatpåverkan och ursprung hos sina drivmedel på klisterlappar som sätts upp på brän......

EU ger klartecken till ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump
Regeringen har lagt fram en proposition om att drivmedelsbolagen måste informera oss konsumenter om drivmedlens klimatpåverkan o......

11/6: Sockerrörsfält och oljefält
Förmodligen inte på någotdera stället, om du haft andra alternativ. Den sociala hållbarheten hos våra drivmedel kan bli bä......

9/8: Regeringen beslutar att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump
Idag tar regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklarer......

Politikerna rör om i bränslegrytan – Hur kommer soppan att smaka?
Flera spelregler införs nu som syftar till att göra våra drivmedel hållbara. Vissa beslut påskyndar omställningen till fossilfrihe......

23/2: Remissvar strikt definition av restprodukt
På bara ett par år har PFAD seglat upp som den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. PFAD är en biprodukt vid palm......