Kommuntema på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2018

På Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende den 22 mars 2018 talades det bland annat om fyrstegsprincipen, stadsmiljöavtal, och om kommunal mobilitetsstatistik. Sist men inte minst erbjöds svenska kommuner en rejäl dos inspiration i sitt arbete för hållbar mobilitet av den spanska småstaden Pontevedra och värdkommunen Eskilstuna.

Miljöminister Karolina Skog talar. Foto: Johanna Grant

Här samlar vi några presentationer från konferensen som kan vara av intresse för svenska kommuner inom ramen för projektet Gröna kommuner på väg. All information om konferensen finns på denna sida. På webbplatsen Färdplan 2030 återfinns fler presentationer och filmer från konferensen än dem som visas här.

 

Pontevedra: How a city in Spain got rid of its cars
César Mosquera Lorenzo, Vice President of the Deputación de Pontevedra, and Gómez Vinas, Engineer

Ladda ned presentationen här. Läs mer om Pontevedra här, och läs en intervju med César Mosquera här.Vilka steg tar Eskilstuna mot hållbar mobilitet?
Olov Åslund, Projektledare, och Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Ladda ned presentationen här.

Stadsmiljöavtal
Håkan Johansson, Trafikverket, Nationell samordnare för klimat- och energifrågor och arkitekt bakom Stadsmiljöavtalen

Ladda ned presentationen här.


Session om fyrstegsprincipen
Fredrik Holm, Författare till en kommande handbok om praktisk användning av fyrstegsprincipen knuten till Gröna Bilister, Karin Bagge, Projektledare på SKL, Petter Skarin, trafikplanerare i Eskilstuna kommun.

Mobilitet & Beteende ur ett regeringsperspektiv: Vad gör vi för att nå 2030-målet med hjälp av beteendeförändringar?
Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsutveckling

I samma film visas också ett efterföljande

Panelsamtal: Politiker från nationell, regional och lokal nivå diskuterar de punkter som lyfts från workshops på de två sessionerna
Karolina Skog, Miljöminister, Håkan Johansson, arkitekt bakom stadsmiljöavtalen på Trafikverket, Anna Wåhlström, folkhälso- och miljölandstingsråd i Landstinget Sörmland, Arne Jonsson, vide ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun

Vad säger den kalla statistiken om mobilitetsarbetet? Vilka steg har vi tagit och vilka kliv måste vi ta?
Per Östborn, Gröna Bilister, Ansvarig för kommunala 2030-indikatorer

Ladda ned presentationen här.
Projektet Gröna kommuner på väg och konferensen Mobilitet och Beteende 2018 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer
Relaterat material
Gröna kommuner på väg 2017
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och ......

28/11: Fler åker kollektivt. Börjar bussarna och tågen bli fullsatta?
En allt större andel av våra resor görs med kollektivtrafik. Sträckan vi färdas kollektivt ökar också långsamt. Gröna Bilisters ......

17/10: Hur mycket drivmedel används i olika delar av landet och hur mycket är förnybart?
Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken har vuxit snabbt, från 6 procent år 2010 till 21 procent år 2017. Gröna Bilisters ......

21/9: Stora skillnader i lokala resemönster
Just nu pågår Europeiska Trafikantveckan. Femtiotvå svenska kommuner deltar och ordnar aktiviteter på temat hållbara transpo......

1/6: Cykelstaden Västerås lever upp till sitt namn - och hela Västmanland trampar på
Västerås intar tätpositionen bland alla större svenska städer när det gäller hur nöjda invånarna är med sina gång- och cykelväga......

Hur kommer det sig att fyrstegsprincipen så sällan används?
Den 5 juli 2018 höll Gröna Bilister ett seminarium under Almedalsveckan där vi diskuterade denna fråga med experter och makthavare......

Kommuner på grönbete
Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri vägtrafik. De låg bakom miljöbilsboomen för drygt tio år sedan och har ......