Gröna Bilisters styrelse

Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronabilister.se


Marie Pellas
Ordförande, Västerås
Styrelseledamot sedan 2020. Marie har en master i kulturgeografi och drivs av att utmana olika normer för att arbeta mot målet om det hållbara samhället. Marie arbetar vid Västerås stad som hållbar mobilitetsplanerare där hon arbetar tillsammans med flera aktörer för att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar mobilitet. Hon anser att arbetet för en hållbar mobilitet inte endast behöver göras genom en smart infrastruktur, minst lika viktigt är att få med individen och dennes behov, vanor och värderingar. Marie äger ingen bil utan väljer färdmedel efter behov. Fritiden spenderas gärna utomhus och med familjens lådcykel görs flera utflykter.

Jesper Johansson
Ledamot, Värmdö
Styrelseledamot sedan 2014. Jesper är kulturgeograf och har jobbat med hållbar mobilitet och beteendefrågor kopplat till resande sedan 2002. Han har jobbat med detta på Länsstyrelsen i Stockholms län, WSP Sweden AB och Tyréns AB. Numera driver han sitt egna konsultföretag Transformo. Anser att en samhällsplanering och samhällsutveckling utan beteendepåverkande åtgärder alltid kommer att sakna något. Bara för att det säljs bilar som drivs på biogas så kommer inte alla att köpa dem och bygger vi en ny cykelväg så kommer inte alla som vi vill ska använda den att göra det automatiskt. Annars så pendlar han till jobbet med kollektivtrafik varje dag och äger miljöbil för andra typer av resor.

Johan Lagrelius
Ledamot, Umeå
Styrelseledamot sedan 2020. Johan är civilingenjör och vetenskapsjournalist, men arbetar idag som projektledare på Biofuel Region med att accelerera omställningen av fordonsflottan i norra Sverige. Johan har en bred kunskap inom hållbara transporter men senaste tiden har hans fokus främst varit på elektromobilitet, dvs laddbara fordon, laddinfrastruktur och lika möjligheter för alla i samhället att nyttja dessa.

Beatrice Torgnyson Klemme
Ledamot, Uppsala
Styrelseledamot sedan 2020. Beatrice har en master i biologi och har arbetat med hållbar utveckling i över 20 år. Hon har ett brett nätverk inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Beatrice har ett stort engagemang för en fossilfri transportsektor och mångårig erfarenhet av att driva detta arbete i ledande positioner. Sedan 2013 är hon VD för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst & Biogas Öst. Hon bor på landsbygden och när det inte fungerar att åka kollektivt så kör hon självklart biogasbil!


Relaterat material
4/6: Ny ordförande för Gröna Bilister
Marie Pellas är föreningens nya ordförande....

Årsmöte 2020
På grund av coronaviruset kommer Gröna Bilisters årsmöte skjutas upp till den 28 maj 2020 kl 17.00-19:00. Mötet kommer ske digital......