Gröna Bilisters styrelse

Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronabilister.se


Marie Pellas
Ordförande, Västerås
Styrelseledamot sedan 2020. Marie har en master i kulturgeografi och drivs av att utmana olika normer för att arbeta mot målet om det hållbara samhället. Marie arbetar vid Västerås stad som hållbar mobilitetsplanerare där hon arbetar tillsammans med flera aktörer för att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar mobilitet. Hon anser att arbetet för en hållbar mobilitet inte endast behöver göras genom en smart infrastruktur, minst lika viktigt är att få med individen och dennes behov, vanor och värderingar. Marie äger ingen bil utan väljer färdmedel efter behov. Fritiden spenderas gärna utomhus och med familjens lådcykel görs flera utflykter.

Jesper Johansson
Ledamot, Värmdö
Styrelseledamot sedan 2014. Jesper är kulturgeograf och har jobbat med hållbar mobilitet och beteendefrågor kopplat till resande sedan 2002. Han har jobbat med detta på Länsstyrelsen i Stockholms län, WSP Sweden AB och Tyréns AB. Numera driver han sitt egna konsultföretag Transformo. Anser att en samhällsplanering och samhällsutveckling utan beteendepåverkande åtgärder alltid kommer att sakna något. Bara för att det säljs bilar som drivs på biogas så kommer inte alla att köpa dem och bygger vi en ny cykelväg så kommer inte alla som vi vill ska använda den att göra det automatiskt. Annars så pendlar han till jobbet med kollektivtrafik varje dag och äger miljöbil för andra typer av resor.


Lena Johansson
Ledamot, Nacka
Styrelseledamot sedan 2020. Hållbarhetsstrateg med helikopterperspektiv och ett stort intresse för mobilitetsfrågor. Lena har även erfarenhet av ideellt styrelsearbete, där hon bl a tidigare var vice ordförande i Naturskyddsföreningens Stockholmskrets. Stolt ägare av elmopedbil, elcykel och flitig användare av delningstjänster.

Johan Lagrelius
Ledamot, Umeå
Styrelseledamot sedan 2020. Johan är civilingenjör och vetenskapsjournalist, men arbetar idag som projektledare på Biofuel Region med att accelerera omställningen av fordonsflottan i norra Sverige. Johan har en bred kunskap inom hållbara transporter men senaste tiden har hans fokus främst varit på elektromobilitet, dvs laddbara fordon, laddinfrastruktur och lika möjligheter för alla i samhället att nyttja dessa.

Liridona Sopjani 
Ledamot, Stockholm
Styrelseledamot sedan 2020. Liridona är forskare vid KTH i Stockholm och disputerar hösten 2020. Hennes forskningsarbete betitlas sustainability transitions and innovation in the mobility ecosystem. Liridona har ett omfattande internationellt forskningsnätverk och har nyligen arbetat i både Los Angeles och Sydamerika. Liridona föddes i Kosovo men har bott i Sverige sedan 2013.

"Experimental scientist and design researcher, I try to bridge various disciplines in exploring everyday living service systems design and its consequences. I am curious to understand how we can interlace services and their use in radically different ways that support and enable the emergence of ecologically conscious everyday life human practices.

My work involves research in sustainability transitions and innovation in the context of urban mobility. The work I do involves a responsibility to engage and immerse people and particularly the end-users in the process. The research projects I am engaged in are in collaboration with industry partners and public organisations, intersdisciplinary and with aims to bring both scientific knowledge and design research into experiments that contribute to carbon and energy use reduction.

My background stems from an early age activism and engagement in social issues stemming from environmental degradation and inequity. In daily escapes, I find myself writing and painting thoughts."


Beatrice Torgnyson Klemme
Ledamot, Uppsala
Styrelseledamot sedan 2020. Beatrice har en master i biologi och har arbetat med hållbar utveckling i över 20 år. Hon har ett brett nätverk inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Beatrice har ett stort engagemang för en fossilfri transportsektor och mångårig erfarenhet av att driva detta arbete i ledande positioner. Sedan 2013 är hon VD för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst & Biogas Öst. Hon bor på landsbygden och när det inte fungerar att åka kollektivt så kör hon självklart biogasbil!

Beatrice Rindevall 
Suppleant, Stockholm
Suppleant sedan 2020. Beatrice har ett stort klimat- och miljöengagemang och har i nästan ett decennium drivit Supermiljöbloggen, som bland annat blivit tilldelad WWF’s prestigefulla pris Årets miljöhjälte. Beatrice arbetar med hållbarhetsfrågor och har varit en uppskattad skribent i Trafik och Miljö.

Relaterat material
4/6: Ny ordförande för Gröna Bilister
Marie Pellas är föreningens nya ordförande....

Årsmöte 2020
På grund av coronaviruset kommer Gröna Bilisters årsmöte skjutas upp till den 28 maj 2020 kl 17.00-19:00. Mötet kommer ske digital......