Gröna Bilisters styrelse

Skicka e-post genom fornamn.efternamn@gronabilister.se

Johanna Grant
Ordförande, Bromma
Styrelseledamot sedan 2014. Har en internationell master i miljövetenskap och har arbetat med klimat- och hållbarhetsfrågor i transportbranschen. Är idag klimatstrateg på U&We/ ZeroMission. Äger ingen bil utan tar med barnen på cykeln och i kollektivtrafiken, där det inte går använder vi en närliggande bilpool som dessutom är klimatkompenserad. På fritiden rör jag mig gärna i naturen, fikandes, simmandes, cyklandes eller i joggingskorna.

Jesper Johansson
Ledamot, Värmdö
Styrelseledamot sedan 2014. Jesper är kulturgeograf och har jobbat med mobilitet och beteendefrågor kopplat till resande sedan 2002. Han har jobbat med detta på Länsstyrelsen i Stockholms län, WSP Sweden AB och numera jobbar han som konsult, affärsutvecklare samt är verksamhetsansvarig för Mobility Management på Tyréns AB. Anser att en samhällsplanering och samhällsutveckling utan beteendepåverkande åtgärder alltid kommer att sakna något. Bara för att det säljs bilar som drivs på biogas så kommer inte alla att köpa dem och bygger vi en ny cykelväg så kommer inte alla som vi vill ska använda den göra det automatiskt. Annars så pendlar han till jobbet med kollektivtrafik varje dag och äger en miljöbil för andra typer av resor.

Jenni Nylander
Ledamot, Stockholm
Styrelseledamot sedan 2016. Jenni har en master i samhällsplanering och arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Ungdomar AB, där hon stärker projekt och befintlig verksamhet för att på bästa möjliga sätt skapa gränsöverskridande samarbeten och inkluderande mötesplatser för unga. Hennes engagemang grundas i viljan att bidra till ett hållbart samhälle där transportfrågan är central, arbetet för Gröna Bilister möjliggör påverkan i gränslandet mellan strukturer och det mänskliga beteendet och i det arbetet måste unga inkluderas mer och släppas in. Framåt tar hon sig helst till fots annars får lokaltrafik eller cykel duga.

Martin Prieto Beaulieu
Ledamot, Älvsjö
Styrelseledamot sedan 2003. Redaktör för tidningen Trafik & Miljö och lite allt i allo. Grafiker, projektledare och strateg. Arbetat med miljö- och utvecklingsfrågor sedan 1992. Arbetar till vardags som Account Manager på C2 Brand Implementation AB. Har SL-kort och äger en Ford Focus FFV och en Passat EcoFuel.

Gordon Strömfelt
Ledamot, Jörlanda
Alfred Andersson
Ledamot, Lund
Styrelseledamot sedan 2017. Är kulturgeograf och har en master i tillämpad klimatstrategi vid Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds Universitet. Doktorand på LTH och K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, där han forskar om beteendefrågor kopplat till hållbart resande. Masteruppsatsen handlade om hur beteendepåverkande tekniker kan implementeras i ny teknik och skrevs i samarbete med Trivector Traffic. Har stort intresse för transport- och klimatfrågor. Cyklar i vått och torrt på gatorna i Lund och tar emellanåt tåget till föräldrahemmet i Halmstad.

Per Östborn 
Ledamot, Vittsjö
Styrelseledamot sedan 2014. Har arbetat för Gröna Bilister sedan 2006, mest med att granska kommuner och med drivmedelsfrågor. Arbetar ibland med miljö och transporter för andra uppdragsgivare, t.ex. Stockholms stad, 2030-sekretariatet, Cleantech Östergötland och Göteborgs Energi. Är en tvärvetenskapligt lagd fysiker som på sistone analyserat spridning av innovationer under hellenistisk tid med en barndomsvän som är arkeolog. Bor i ett gammalt hus i Vittsjö och kör en VW Golf på biogas från kristianstadslätten.
Relaterat material
13/10: Fortsatt fokus på beteendet, bilen och bränslet när Gröna Bilister blickar framåt
I slutet på september samlades delar av Gröna Bilisters styrelse i Vittsjö för att dryfta strategiska frågor och staka ut vägen in......

Basinformation
Hur vet jag om jag betalat min faktura? Hur uppdaterar jag mina adressuppgifter? Nedan får du svar på hur du gör för att administr......

Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen Trafik & Miljö, en exkl......

Vår syn på mobilitet
Att känna igen sig i Gröna Bilister både med och utan bil...

2/6 Det här är Gröna Bilisters styrelse 2017
Johanna Grant fick förnyat förtroende och fortsätter för fjärde året i rad som ordförande för Gröna Bilister. Under föreningens år......

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......