Nyheter

  Nyheter i RSS format
Hur startar man en ny bilpool?
Organisera arbetet Gör inte allt arbete själv. Dela t ex upp arbetet på en styrelse, en ekonomigrupp, en informationsgrupp oc...
 
 
 
Det finns alternativ!
...
 
 
 
Vad är en bilpool?
Aktuell lista över bilpooler. Vitsen med bilpoolerFinessen med bilpooler är att du bara betalar för bilen då du använder de...
 
 
 
Bli medlem

Du behövs, vi behövs
I Gröna Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Anmäl medlemskap här.
Köpa miljöbil eller dela bil?
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund