Kommunranking 2010 är avgjord!

Stockholm är Bästa kommun och Lilla Edet är Bästa småkommun. Göteborg och Trollhättan skuggar Stockholm i Sverigetoppen. Här finns all information om rankingen.

I Kommunranking 2010 tas ett brett grepp på kommunernas arbete för en grönare bilism. Fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Enkätundersökningen har genomförts med stöd av Trafikverket. Planen är att den landsomfattande rankingen ska genomföras varje år framöver. 

Tio i topp
Den maximala poängen i Kommunranking 2010 är 100. De 10 bästa kommunerna är:

Plats    

Kommun Poäng
1 Stockholm 69
2 Göteborg 68
3 Trollhättan 64
4 Östersund 60
5 Linköping 59
6 Malmö 57
7 Växjö 55
7 Örebro 55
9 Umeå 54
9 Västerås 54

Sammanfattning av resultatet: Miljöbilsandelen i kommunernas fordonsflottor stiger snabbt. År 2005 var andelen 19 procent. I år är den 54 procent. Att 79 procent av de deltagande kommunerna kräver miljöbilar då nya bilar anskaffas borgar för att miljöbilsandeln kommer fortsätta att stiga.
Ännu större avtryck i omställningsarbetet kan kommunerna göra genom att ställa miljöbilskrav då de upphandlar färdtjänst, skolskjuts och andra transporter. Här är situationen inte lika ljus. Endast 24 procent av de deltagande kommunerna kan klart redogöra för att de styr mot miljöbilar i upphandlingsprocessen.
Fordonsgas säljs i allt fler kommuner. 38 kommuner uppger att de medverkar i lokal produktion av något förnybart bränsle, i de allra flesta fall biogas.
– En bra målsättning är att alla kommuner år 2015 ska medverka i produktionen av ett förnybart bränsle, och att ett tankställe för ett lokalproducerat bränsle ska finnas i alla kommuner, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Att Lilla Edet med sina 13 000 invånare tillverkar egen biogas och säljer den till allmänheten visar att alla kommuner kan göra det, stora som små.

Syftet med Kommunranking 2010 är att sporra kommunerna till krafttag i omställningsarbetet genom att ge dem möjlighet att jämföra sig med varandra. Kommunerna är nyckelaktörer i omställningen till en hållbar bilism. Gröna Bilister vill också samla in goda exempel som andra kommuner kan använda som inspiration. Listan över poänggrundande insatser kan ses som en provkarta över vad som är möjligt att göra.
Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.

Mer information
Här återfinns den fullständiga rankinglistan med alla de 146 deltagande kommunerna, länsvisa rankinglistor samt en jämförelse län för län vad gäller svarsfrekvens och medelpoäng.

Här kan du läsa rapporten från Kommunranking 2010, med analys av resultaten i 24 olika frågekategorier. I rapporten finns också en utvärdering av undersökningen.

Här kan du se kommunernas poäng i vardera av de 24 frågekategorier som analyseras i rapporten (se ovan). Medelpoängen för de 146 deltagande kommunerna i de olika frågekategorierna anges också vilket, vid en jämförelse med den maximalt möjliga poängen, ger en bild av graden av måluppfyllelse i omställningsarbetets olika aspekter i ett nationellt perspektiv.

Här kan du se andelen miljöbilar i de deltagande kommunernas fordonsflottor. Jämförelse görs med den andel som uppgavs vid en enkätundersökning år 2005. Andelen alternativbränslebilar (bilar som kan drivas med ett förnybart bränsle eller el) anges också. Tre kommunlistor presenteras: en alfabetisk lista, en rankinglista efter högst andel miljöbilar och en rankinglista efter högst andel alternativbränslebilar.

Till sist finner du här enkäten till Kommunranking 2010. Frågorna i enkäten liknar dem vi ställer i de individuella kommungranskningar vi genomfört i flera års tid. De kommuner som medverkar i rankingen har möjlighet att beställa en granskning till rabatterat pris året ut. Detta kan vara ett bra sätt att följa upp resultatet av rankingen, och väcka ytterligare uppmärksamhet åt frågorna kring miljö och bilism på din ort.
här finner du poängsättningsmallen till Kommunranking 2010.

För ytterligare information:

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
jakob.lagercrantz@gronabilister.se
0708 – 17 38 08

Per Östborn, projektledare Kommunranking 2010
per.ostborn@gronabilister.se
0738 – 19 61 54

 

Relaterat material
Regeringen kramar dieselbilar (april 2012)
Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet har i budgetbilagan "Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013" smu......

16/2: Land Rover, Kia och Volvo ensamma att klimat­kompenser
Land Rover klimatkompenserar alla sina nya bilars utsläpp under 7 500 mil, Volvo gör det med sina miljöbilar, men bara för 1 500 m......

21/10: Kristianstad: Gröna Bilister välkomnar första gasbila
Räddningstjänsten i Kristianstad har köpt sina två första gasbilar. Gröna Bilister välkomnar valet och kommer att hänvisa till Kri......

20/10: Försämra inte miljöbilsparkeringen, Sundsvall!
Sundsvalls parkeringsbolag vill inskränka parkeringsförmånen för miljöbilar så mycket att den i praktiken inte är något värd. Grön......

12/9: Gröna Bilister kritiserar AGA: Högt gaspris förhindrar
AGA påstår att det höga priset på biogas är positivt eftersom det leder till fler aktörer på fordonsgasmarknaden. Gröna Bilister t......

26/8: EU:s avgaslagstiftning: Gynna miljöbilar – men bara om
Ge biltillverkarna bonus för miljöbilar – men bara när de faktiskt körs på rätt bränsle. Slå fast nivåerna 120 gram CO2/km för 201......

14/8: Minska skjutsandet till skolan!
I samband med skolstarten uppmanar Lärarförbundet, Sjukgymnastförbundet och Gröna Bilister till minskat skjutsande med bil till oc......