5/1: Nu är världens första klimatvarningar på bensinpumpar på plats i Cambridge, MA

Precis före årsskiftet fästes varningsmärken på alla bensinpumpar i Cambridge, MA. De varnar för stor påverkan på hälsa, miljö och klimat när man förbränner drivmedel. Märkena liknar varningarna på cigarettpaketen, som började införas redan på 1960-talet.

Foto: City of Cambridge

Åtta år av idogt arbete av små kampanjgrupper i USA och Kanada ligger bakom varningsmärkena i Cambridge. Tidigare försök har stupat på mållinjen. Ett initiativ i North Vancouver år 2015 kidnappades av bränsleindustrin. Det omformades till menlösa märken som uppmanar folk att pumpa däcken ordentligt, och dylikt.

Det finns likheter mellan varningsmärkena och de miljödeklarationer vid pump som beslutats i Sverige, och redan införts av Kraftringen och E.ON. Båda vill koppla en långsiktig verkan som klimatförändringar till en orsak här och nu – att man greppar munstycket och tankar sin bil fossilt. Båda vill göra ett utspritt ansvar personligt. Båda vill göra befolkningen medveten och förändringsbenägen. Detta kan trigga mer drastiska politiska beslut för att komma tillrätta med problemen.

Det finns också skillnader. De svenska miljödeklarationerna ger konsumenten möjlighet att välja mellan bättre och sämre alternativ. De ger drivmedelsbolagen chansen att konkurrera med hållbarhet på ett rättvist sätt, och syftar till att gradvis styra drivmedelsmarknaden i miljövänligare riktning medkonsumentmaktens hjälp.

– Gröna Bilister hoppas att initiativen i Cambridge och Sverige ska inspirera fler städer och länder att följa efter, säger Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas.

När varningsmärkena och miljödeklarationerna kommit på plats bör de gradvis förbättras. På cigarettpaketen blev varningarna efterhand större och mer drastiskt formulerade, och de började ackompanjeras av bilder.

Ett slutmål bör vara att FN antar en konvention om kontroll av fossila drivmedel, liknande WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Denna konvention kräver att information om tobakens innehåll och utsläpp vid rökning ska tas fram (artikel 9) och redovisas (artikel 10), samt att varningsmärken ska visas (artikel 11). Det är just detta som Gröna Bilister och många andra arbetar för när det gäller fossila drivmedel.


Läs mer

Artikel av kampanjledare James Brooks och professor Drew Shindell: Guilt at the gas pump? That’s (part of) the idea.

Media: The Guardian, The Independent, Forbes, NBC Boston, 7News WHDH Boston

Gröna Bilisters pressmeddelande då stadsrådet i Cambridge, MA, tagit beslut om varningsmärkena

Gröna Bilisters essä Cigarettes and cars – same same, but different

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, kampanjledare Gröna Bilister, 073 819 61 54, per.ostborn@gronabilister.se


Relaterat material
30/8: Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa brän......

Uppseendeväckande om HVO
Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i st......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......

24/2: Regler för miljödeklaration av drivmedel träder i kraft idag
Energimyndighetens föreskrifter om hur drivmedel ska miljödeklareras träder nu i kraft. Senast den 1 oktober ska miljödeklaratione......

Remissvar: reduktionsplikten 2.0
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss av en uppdaterad reduktionsplikt. Vi applåderar ambitiösa reduktionsnivåer år 2030......

7/12: Vi Vill Veta – Miljöinformation om drivmedel redovisas i ny rapport från Gröna Bilister
I år skulle de drivmedel som säljs i Sverige ha miljödeklarerats vid pump och laddplats. Men införandet av systemet sköts upp ti......

3/7: Kraftringen först att miljödeklarera drivmedel
Den lagstadgade miljödeklarationen av drivmedel vid pump har fördröjts till 2021. Det skånska energiföretaget Kraftringen tar nu......