Projekt

24/2: Regler för miljödeklaration av drivmedel träder i kraft idag

Energimyndighetens föreskrifter om hur drivmedel ska miljödeklareras träder nu i kraft. Senast den 1 oktober ska miljödeklarationen vara på plats på macken. Men den kan klistras upp redan i juni, så fort Energimyndigheten hunnit granska bränslebolagens rapportering av försäljningen år 2020. Gröna Bilister hoppas att många bolag är tidigt ute.


Miljödeklaration på ett av Kraftringens tankställen för biogas i Lund. Bild: Alfred Andersson/Gröna Bilister

Alla som säljer flytande och gasformiga drivmedel blir skyldiga att deklarera drivmedlens klimatpåverkan i livscykelperspektiv, deras råvaror, och dessa råvarors ursprungsländer. På större mackar ska miljödeklarationer fästas direkt på pump eller gasdispenser. Om det finns laddstationer på dessa mackar ska elen miljödeklareras.

– Gröna Bilister har drivit kampanj för miljödeklaration av drivmedel sedan våren 2013, och vi är glada att vi nu nästan är i mål, säger Per Östborn, sakkunnig på Gröna Bilister.

Redan förra året började Kraftringen och E.ON att miljödeklarera sina drivmedel på frivillig basis. Sverige är först i världen med sådan konsumentinformation. Besläktade varningar för fossila drivmedels påverkan på klimat och hälsa har nyligen klistrats upp på alla mackar i Cambridge, MA.

Konsumentupplysning kan göra skillnad. Det har vi sett i matbutiken. Vi väljer numera frukt, grönsaker, ägg och andra livsmedel med omsorg, tack var ursprungsinformation och hållbarhetsmärkningar.

Nu är det dags att släppa lös konsumentmakten i transportsektorn. Mycket behöver göras. Klimatpåverkan från inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

– Miljödeklaration av drivmedel vid pump är ett bra första steg, säger Marie Pellas, Gröna Bilisters ordförande. Nästa steg är att miljödeklarera fordonen, både i bilhallen och reklamen. Vi måste se informationen framför oss när vi gör våra val för att den ska påverka vårt beteende.

Om Sverige är först med miljödeklaration av drivmedel har vi halkat efter många andra länder när det gäller miljödeklaration av fordon. Gröna Bilister har bedrivit kampanj för detta sedan våren 2019. Frågan togs upp i regeringens klimatpolitiska handlingsplan i december samma år, samt i promemorian om förstärkt bonus-malus beskattning i oktober 2020.

– Nu växlar vi upp kampanjen för att få vettig och lättillgänglig miljöinformation om våra bilar, säger Marie Pellas. Vi ska se till att politikerna gör verklighet av planerna.


Mer information

Föreskrifter om miljödeklaration av drivmedel på Energimyndighetens webbplats

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

Relaterat material
Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......

Remissvar: reduktionsplikten 2.0
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss av en uppdaterad reduktionsplikt. Vi applåderar ambitiösa reduktionsnivåer år 2030......

7/12: Vi Vill Veta – Miljöinformation om drivmedel redovisas i ny rapport från Gröna Bilister
I år skulle de drivmedel som säljs i Sverige ha miljödeklarerats vid pump och laddplats. Men införandet av systemet sköts upp ti......

5/1: Nu är världens första klimatvarningar på bensinpumpar på plats i Cambridge, MA
Precis före årsskiftet fästes varningsmärken på alla bensinpumpar i Cambridge, MA. De varnar för stor påverkan på hälsa, miljö oc......

3/7: Kraftringen först att miljödeklarera drivmedel
Den lagstadgade miljödeklarationen av drivmedel vid pump har fördröjts till 2021. Det skånska energiföretaget Kraftringen tar nu......

Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......

Bra Miljöval har blivit ett sämre miljöval
Naturskyddsföreningen har länge verkat för att palmoljeprodukter av miljöskäl inte ska användas i biodrivmedel. Samtidigt tillåt......