4/5: Driv på för gasmack, Älmhult!

Älmhults kommun har beslutat att prioritera gasbilar för framtiden, men nu skjuter E.On ändå upp gasmacken till hösten eftersom det finns för få gasbilar i kommunen. Gröna Bilister är besvikna och uppmanar kommunen att göra mer för att öka antalet gasbilar i kommunen.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Älmhults biogassatsning.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Älmhults nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan. I linje med vad E.On redan uttalat är fler gasbilar också ett krav för att någon ska vilja driva en gasmack i kommunen. Gröna Bilister föreslår Älmhult fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:
  • 200 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Älmhult bör slå fast målet 200 gasbilar till år 2012, varav cirka 50 i kommunal ägo.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Älmhult bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Bygg om befintliga bilar. Sedan något år tillbaks är det tillåtet att efterhandskonvertera bensinbilar till biogasdrift, och det finns svenska och utländska företag som gör detta. Så vitt bekant har ingen bil i Älmhult ännu konverterats, trots att det skulle påskynda omställningen. Kommunen bör gå igenom sitt eget fordonsbestånd med detta som utgångspunkt.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen skulle t.ex. kunna anordna gemensamma gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln lokalt i Älmhult.
– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Älmhults utökade biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......