3/5: Vi berömmer Umeås miljöbilpool

Umeå kommuns tjänsteresor med bil har minskat med 25 procent och reskostnaderna med 10 procent sedan kommunen införde miljöbilpoolen för drygt ett år sedan. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att helt avskaffa “mil i egen bil” och införa fler miljöbilspooler.

Umeå kommuns anställda reste 1 862 070 kilometer i egen bil 2008, vilket kostade kommunen 4 862 476 kronor i ersättning. Efter att miljöbilpoolen startade i slutet av 2008 har en stor del av resorna skett med miljöbilar från bilpoolen. Körsträckan för 2009 blev 1 488 920 km, till en kostnad av 4 413 158 kronor – en minskning med 25 procent respektive 10 procent.Samtidigt minskade klimat- och miljöpåverkan avsevärt genom att man använt miljöbilar.

Umeå har nu en miljöbilpool i parkeringshuset Nanna och en vid stadshuset, i Sunfleets regi. Under arbetstid används de av kommunens anställda, medan de kan bokas av privatpersoner kvällar och helger vilket minskar både den samlade miljöbelastningen och kommunens kostnader. Alla bilpoolsbilarna är miljöbilsklassade, med cirka 400 registrerade användare.

– Umeå kommun har gjort helt rätt. Att låta anställda köra egen bil i tjänsten är dyrt, kräver en stor kontrollapparat och betyder att anställda sitter i osäkra och miljömässigt tveksamma bilar på arbetstid. Nästa steg bör vara att kommunen helt avskaffar möjligheten att få ersättning för mil i egen bil, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar också Umeå kommun att gå vidare och är mycket positiva till planerna på att ge tillgång till poolbilar också i Holmsund, Sävar och Hörnefors, utöver Sunfleets egen satsning på Umeå universitet.

– Med en bilpool får man tillgång till bil utan allt det bekymmer det är att äga den. Det passar alltfler människor, framför allt i större städer som Umeå, och vi förutspår en fortsatt snabb tillväxt och uppmanar alla Umeåbor att fundera på om det inte är bättre att gå med i en bilpool än att ha egen bil. Åtminstone bör den andra bilen kunna ersättas med ett bilpoolsmedlemskap, säger Cecilia Carlqvist.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......