24/5: Sigtuna inviger bilpool

Sigtuna kommun ska inviga en kommunal bilpool med enbart miljöbilar. Dagtid ska bilarna användas i tjänsten av kommunanställda, medan de hyrs ut till allmänheten kvällar och helger. Kommunen byter också helt till fordon drivna på förnybara drivmedel. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilbränslefri kommun.

Sex socialdemokratiskt ledda kommuner i Stockholms län etablerar nu interna bilpooler, öppna för allmänheten kvällar och helger.

– Genom att öppna bilpoolen för allmänheten, minskar kommunens fordonskostnader samtidigt som kommuninvånarna får tillgång till bil utan allt det bekymmer det är att äga den. Det passar alltfler människor, framför allt i storstadsområden. Vi uppmanar alla att fundera på om det inte är bättre att gå med i en bilpool än att ha egen bil, säger Cecilia Carlqvist.

Sigtuna och de övriga fem kommunerna ska också byta alla personbilar de äger och leasar till miljöbilar på etanol, biogas eller el.

– Ett mycket bra beslut. Ännu har vi inte sett någon kommun som helt avvecklat bensin- och dieselbilarna, så här kan man fortfarande bli först. Bytet kommer kommuninvånarna till gagn genom bättre luftkvalitet, och gagnar omvärlden i form av minskad klimatpåverkan, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist. 

Gröna Bilister välkomnar kommunens beslut och ger fem förslag till hur nyttan kan maximeras:

1.Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten – också bland de förnybara drivmedlen är det skillnad på klimatnyttan.

2.Publika gasmackar med fullservice. Det bör vara fullt ut lika lätt att tanka gas som bensin, med mackar som är öppna för allmänheten, samma tider och med samma service som en bensinmack. Det bör t.ex. gå att tvätta vindrutan, fylla på luft i däcken och betala med kreditkort.

3.10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.

4.Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Stockholms läns landstings färdtjänst.

5.Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......