17/5: Vi berömmer Osby kommuns cykelresor och byte till miljöbilar

Osby kommun köper och leasar i första hand miljöbilar och kommunalt anställda ska cykla eller gå för resor kortare än 4 km tur/retur. Gröna Bilister är positiva, men konstaterar att kommunen vaknat sent – enligt miljömålsprogrammet är miljöbilsandelen 0 %.

Osbys miljömålsprogram anger att kommunens utsläpp av växthusgaser som ett medelvärde för perioden 2007-2017 ska vara minst 20 % lägre än utsläppen år 2004. Andelen kommunägda/leasade miljöbilar ska öka och miljökrav ställas vid upphandling av transporttjänster. Endast fordon med goda miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper upphandlas fr.o.m. 2009 och förutsättningarna för en bilpool ska utredas. De anställda som kör regelbundet i tjänsten utbildas i sparsam körning. Gröna Bilister är positiva till kommunens inriktning.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det utmärkt att Osby nu byter till enbart miljöbilar. Det kommer också att långsiktigt minska kommunens fordonskostnader i takt med att oljepriset stiger. Det samma gäller utbildningen i sparsam körning, som minskar kommunens bränslenota, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.
Miljöbilen är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde.

Gröna Bilister uppmanar Osby kommun att prioritera bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon bör uppfylla höga säkerhetskrav och ha motorvärmare och alkolås.

- Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun.
Osby har ännu inte granskats, men en omställning till enbart miljöbilar ger fina betyg.Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på http://www.gronabilister.se/kommunranking-2010

Läs Osbys miljömålsprogram på http://www.osby.se/PageFiles/1673/MILJ%c3%96M%c3%85L%20OSBY%20KOMMUN%2020090209.pdf
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......