17/5: : Västernorrlands miljöbilsupphandling visar vägen – men prioritera förnybart!

Västernorrland upphandlar bilar för tre år framåt, för landstinget och kommunerna Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Ånge och Timrå. Det är den största bilupphandlingen i Västernorrland någonsin, med totalt 1 100 fordon. Samtliga bilar ska uppfylla den statliga miljöbilsdefinitionen. Gröna Bilister är positiva, men uppmanar upphandlarna att prioritera bilar på förnybara drivmedel.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det mycket positivt att Västernorrland upphandlar 1100 miljöbilar på ett bräde och helt utesluter icke-miljöbilarna, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Upphandlingen ska vara klar till sensommaren, eftersom nuvarande avtal löper ut den 31 augusti. Hyres- och köpeavtalen börjar gälla när respektive bil tas i bruk, och gäller normalt i tre år. I upphandlingskraven anges att miljöbilar ska väljas, men Gröna Bilister vill skärpa detta så att man väljer biogas-, el- eller etanolbilar där så är möjligt.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Därför bör upphandlingen prioritera mellan bränsleslagen, kombinerat med att säkerställa att bilarna verkligen tankas rätt, säger Cecilia Carlqvist.

Upphandlingen omfattar 1100 fordon. Gröna Bilister påpekar värdet av en så stor upphandling, som inte bara kan ge lägre priser utan också ger möjlighet att ställa tuffa miljökrav.

– Etanolbilsboomen började med en samordnad upphandling, och nu ser vi samma sak hända med elbilarna. När många går samman, kan man efterfråga produkter som inte ännu finns på marknaden. Vi hoppas att Västernorrland utnyttjar upphandlingens storlek till att ställa tuffa miljökrav.

Västernorrlands landsting, som samordnar upphandlingen, har sänkt sitt bilbehov från 350 fordon ner mot 300, vilket Gröna Bilister applåderar.

– Att välja miljöbil är bra, men det är ännu bättre om vi kan minska bilanvändandet. Med tjänstecyklar, kollektivtrafikkort och utrustning för videokonferenser minskar både bilbehovet och kostnaderna. Många andra bör kunna minska sitt bilbehov på samma sätt som landstinget nu gör, säger Cecilia Carlqvist.

Sundsvalls kommun har valt att ställa sig utanför den samlade upphandlingen. Gröna Bilister förutsätter att kommunen enbart skaffar miljöbilar framöver, med prioritet för biogas som är möjligt att tanka i kommunen.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......