17/5: Söderhamn: Förverkliga biogasplanerna skyndsamt!

Söderhamns kommun överväger en lokal biogassatsning, med möjligheter att tanka gas från nästa sommar. Gröna Bilister uppmanar Söderhamns kommunstyrelse att påskynda och förverkliga biogasplanerna, med fem punkter för att stimulera den lokala efterfrågan på biogas.

I början av juni ska Söderhamns kommunstyrelse behandla en lägesrapport gällande lokal biogasproduktion, med förslaget att bilda bolaget Eko Gas för att producera biogas i samverkan med andra gästrikekommuner. En biogasmack kan invigas i Söderhamn sommaren 201. Biogasen skulle framställas i Gävle, då en lokal produktionsanläggning är kostnadsberäknad till 150-200 miljoner kronor vilket bedöms som får dyrt.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Trafikverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till planerna på att introducera biogas i kommunen.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför vore det utmärkt om Söderhamn kunde få lokal biogastillgång snart. Vi uppmanar kommunen och andra Gästrikekommuner att förverkliga planerna, säger Cecilia Carlqvist, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Söderhamn kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten. Detta kan ske redan innan den lokala produktionen inleds. Så gör redan bl.a. Östersund.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller
    30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Väl placerad gasmack. Gasmacken i Söderhamn får strategisk betydelse eftersom det i dagsläget inte finns någon gas att tanka mellan Uppsala och Sundsvall. Macken bör därför ligga intill E4:an. Macken bör ha samma standard som normala mackar, så att man kan kolla oljan och fylla på luft i däcken.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En kraftfull biogassatsning i Söderhamn ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......