17/5: Lysande med biogasambulans, Uppsala läns landsting!

Landstinget i Uppsala skaffar biogasambulanser inom två år, som ett led i satsningen på att helt avveckla användningen av fossila bränslen till år 2020. Gröna Bilister är mycket positiva.

Uppsala läns landstings förslag till miljöprogram anger att fler av landstingets fordon köras på biogas. Två biogasdrivna ambulanser ska tas i drift år 2012, varefter tre bilar byts ut per år.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till landstingets biogassatsning.

– Det är logiskt att landstinget går före i omställningen till biogas eftersom de ansvarar för hälso- och sjukvården, och biogas är en viktig satsning på både minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Landstinget beräknar kostnaden för att byta till biogasdrift till 30- 40 000 kronor per ambulans, vilket man tjänar in på billigare bränsle. Ambulanserna kör runt 200 000 mil om året, på diesel. Biogasen ska tillverkas lokalt, med en utvidgad produktion och ett nät av gasmackar. Scandinavian Biogas ansvarar för detta.

– Uppsala har halkat efter i biogasracet, med bara en mack som har begränsad service och i praktiken inte är öppen för allmänheten. Därför är det mycket glädjande för alla Uppsalas bilister att vi nu får en ordentlig biogasutbyggnad, säger Cecilia Carlqvist.

Stockholms läns landsting har sedan tidigare en gasdriven ambulans genom projektet ”Grön Ambulans”, som också omfattar att ambulansens övriga miljöpåverkan ska minskas bl.a. genom att vara fri från PVC, ftalater och halogener, och en aerodynamisk larmbåge med LED-ljus som i sig minskar bränsleförbrukningen med 5-10 procent. Stockholms läns landsting granskar också om befintliga dieseldrivna ambulanser kan drivas med biodiesel, med lägre klimat- och hälsopåverkan än fossil diesel.

– Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt, Uppsala läns landsting bör samarbeta med andra landsting för att få en så smart och billig biogasambulans som möjligt, och bör liksom Stockholm se om de befintliga ambulanserna kan köras på biodiesel istället för fossil diesel.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......