14/8: Minska skjutsandet till skolan!

I samband med skolstarten uppmanar Lärarförbundet, Sjukgymnastförbundet och Gröna Bilister till minskat skjutsande med bil till och från skolan.

- Låt skolstarten bli en start för sundare, trafiksäkrare och klimatsmartare vanor! Alltför många barn skjutsas till skolan. Den utvecklingen behöver vändas, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet.
 
Alltfler barn och ungdomar har en relativt stillasittande fritid. Då är det särskilt viktigt att resan till och från skolan inte sker i bil, utan genom att gå eller cykla.
 
- Barn har för lite fysisk aktivitet i sin vardag. Vi vet att barn mår bättre både fysiskt och psykiskt och att inlärningen går lättare om skoldagen innehåller fysisk aktivitet. Stressnivåer minskar och barnen sover bättre. Därför är det helt missriktad omsorg av föräldrar att skjutsa sina barn till skolan. Cykla eller gå i stället tillsammans med barnen, säger Anna Hertting, ordförande för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.
 
Trafiken kring landets skolor är ett hot mot elevernas säkerhet, enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil utgör den största risken. Förutom risken för olyckor innebär det ökande skjutsandet en rejäl miljöbelastning.
 
- Trafiksäkerhet och miljö går hand i hand. När färre skjutsas och fler cyklar, får vi färre olyckor kring skolan, bättre luft i närmiljön och en minskad klimatbelastning från trafiken. Effekten blir större än man kanske tror, eftersom den som slutar skjutsa sina barn ofta också själv slutar ta bilen till jobbet, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.
 
De tre organisationerna betonar att en stor del av ansvaret för att minska skjutsandet ligger hos kommunerna. De måste skapa säkra och barnvänliga gång- och cykelvägar och gärna mångfaldiga försöken med vandrande skolbuss, som haft stor framgång i bland annat Lund och Göteborg.
 
Bilen smutsar ner och passiviserar. De kommuner som satsar på gång- och cykelvägar har normalt sett mer fysiskt aktiva människor och det är en bra investering i bättre folkhälsa och minskad sjukskrivning i framtiden, säger Anna Hertting.
 
Lärarförbundet uppmanar landets lokalpolitiker att sätta sig ner med lärare, elever och föräldrar för att diskutera trafikmiljön runt skolorna.
 
- De som tar sig till och från skolan varje dag är experterna. De vet vad som behöver göras för att det ska bli trevligare och säkrare att gå eller cykla till skolan. Det kan vara så enkelt som att klippa ner en häck som skymmer sikten mot vägen, att övervaka hastighetsgränserna och att bilar endast tillåts stanna på behörigt avstånd från skolan. Då kan det också bli lättare att promenera sista biten för den som vid något enstaka tillfälle måste använda bil, säger Eva-Lis Sirén.
 
Organisationerna vill också ha en översyn av den lokala planeringen kring varje skola, eftersom det idag är vanligt att man med bil kan komma nästan ända fram till skolporten.
 
- Intill skolan ska man kunna hoppa hopprep och spela boll utan att behöva vara rädd för bilar. Normalt borde det vara bilfritt åtminstone på rejält frisparksavstånd från skolgården, säger Jakob Lagercrantz.
 
 
För ytterligare kommentarer kontakta:

Anna Hertting, ordförande för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 0703 508 604
Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister, 0708 173 808
Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, 070 576 72 38

Upplysningar: Håkan Carlsson, presschef Lärarförbundet, 08 737 69 02
 


Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med ca 225 000 medlemmar. Läs mer om Lärarförbundet på: http://www.lararforbundet.se

Se även www.sjukgymnastforbundet.se.


Läs vår debattartikel i ämnet

Relaterat material
Regeringen kramar dieselbilar (april 2012)
Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet har i budgetbilagan "Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013" smu......

16/2: Land Rover, Kia och Volvo ensamma att klimat­kompenser
Land Rover klimatkompenserar alla sina nya bilars utsläpp under 7 500 mil, Volvo gör det med sina miljöbilar, men bara för 1 500 m......

21/10: Kristianstad: Gröna Bilister välkomnar första gasbila
Räddningstjänsten i Kristianstad har köpt sina två första gasbilar. Gröna Bilister välkomnar valet och kommer att hänvisa till Kri......

20/10: Försämra inte miljöbilsparkeringen, Sundsvall!
Sundsvalls parkeringsbolag vill inskränka parkeringsförmånen för miljöbilar så mycket att den i praktiken inte är något värd. Grön......

12/9: Gröna Bilister kritiserar AGA: Högt gaspris förhindrar
AGA påstår att det höga priset på biogas är positivt eftersom det leder till fler aktörer på fordonsgasmarknaden. Gröna Bilister t......

26/8: EU:s avgaslagstiftning: Gynna miljöbilar – men bara om
Ge biltillverkarna bonus för miljöbilar – men bara när de faktiskt körs på rätt bränsle. Slå fast nivåerna 120 gram CO2/km för 201......

7/8: Stora suvarna på väg ut – Gröna Bilister gläds
Suvar med en tjänstevikt på över 1,7 ton minskade 29,5 procent första halvåret 2008, enligt Gröna Bilisters sammanställning. Gröna......