14/4: Västerås: 3 218 förmånsbilar, varav 648 miljöbilar

I Västerås finns 3 218 förmånsbilar. Av dessa är 648 miljöbilar, motsvarande 20,1%. Det är skyhögt över den generella miljöbilsandelen i kommunen, som är 1,3 %. Gröna Bilister uppmanar nu regeringen att inte skrota miljöbilsförmånerna för förmånsbilssektorn. Kommunen föreslås göra gemensam sak med organisationen.

Enligt ny statistik är 3 218 förmånsbilar registrerade i Västerås. Av dessa uppfyller 720 den statliga miljöbilsdefinitionen, motsvarande 20,1 %.

– Miljöbilarna har fått ett snabbt genomslag bland förmåns- och tjänstebilarna. Det beror delvis på att företagen vill ta ett tydligt miljöansvar, men också på att förmånsvärdet är 20 procent lägre för etanolbilarna och hela 40 procent lägre för biogas- och hybridbilarna. Men som det ser ut nu finns inte förmånen kvar efter nästa år, vilket skulle minska miljöbilsandelen, öka biltrafikens klimatpåverkan globalt och försämra luftkvaliteten lokalt. Därför uppmanar vi regeringen att ge fortsatta miljöbilsförmåner och kommunen att stödja oss i detta, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Den som kör på etanol drygt halverar bilens klimatpåverkan enligt samma källor, medan den som kör med hybridteknik står helt avgasfritt vid rödljuset. Gröna Bilister är starkt positiva till fortsatta förmåner för miljöbättre bilar, men uppmanar regeringen att strunta i tekniken och fokusera på utsläppen.

– Det vore vansinne att punktera den starka miljöbilsutvecklingen inom tjänstebilssektorn, men regeringen bör utveckla ett nytt system där skatten beror på bilens klimatpåverkan, inte vilken teknik den använder. Och systemet bör vara budgetneutralt, så att andelen bilar med lägre förmånsskatt motsvaras av att bilar med höga utsläpp får högre beskattning.

Gröna Bilister poängterar också vikten av fortsatta och utökade lokala stimulanser för miljöbilar, särskilt när nu regeringen är så otydlig med vad som framöver gäller på nationell nivå. Ett fyrtiotal kommuner har exempelvis gratis parkering för miljöbilar, men många tar nu bort förmånen eftersom man menar att miljöbilarna blivit så många.

– Många kommuner stirrar på fel siffror. Miljöbilarna står för ungefär en tredjedel av nybilsförsäljningen, men det avgörande är ju att de fortsatt bara står för en dryg procent av alla bilarna på gatan. Först när vi har fler miljöbilar än icke-miljöbilar på gatorna kan vi luta oss tillbaks.

Gröna Bilister uppmanar samtidigt regeringen att skärpa miljöbilsdefinitionen, eftersom det nu är så många fordon som uppfyller den att den knappast längre är pådrivande för marknadens utveckling.

Statistiken finns på http://www.tjanstebilsfakta.se/_files/miljobilsandel_kommun.xls.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......