12/4: Gröna Bilister & 2MA Technology har inlett ett samarbete

 Gröna Bilister har slutit ett samarbetsavtal med företaget 2MA Technology, som tillverkar enheter för s.k. ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet) med stöd för Sparsam körning.

– Att använda sig av ISA med stöd för sparsam körning är ett effektivt sätt att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan från kommunens fordon, säger Ingvar Johansson, 2MA Technology

Liksom Gröna Bilister arbetar 2MA Technology i projektform gentemot landets kommuner. Landets kommuner kan nu ta ett helhetsgrepp på sin bilanvändning genom att låta sig granskas av Gröna Bilister samtidigt som kommunerna analyserar körbeteendet i sina fordon med hjälp av ISA.

– De kommuner som använder sig av 2MA: s system för ISA uppmanar vi att också låta sig granskas av oss, säger Cecilia Carlqvist, VD hos Gröna Bilister.
Därigenom tar kommunen ett helhetsgrepp i hållbarhetsarbetet inom transporter.

ISA talar om för föraren vilken hastighetsgräns som gäller på aktuellt vägavsnitt. Om föraren överskrider gränsen får föraren en varning om detta, t.ex. via en ljudsignal. Körbeteende och bränsleförbrukning loggas och kan analyseras i efterhand.

För ytterligare information:

Ingvar Johansson, 2MA Technology
Tfn: 0730-76 66 08
E-post: ingvar.johansson@gabria.se
www.2ma.se

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......