11/5: TaxiKurir i Malmö får beröm av oss

TaxiKurir i Malmö AB har köpt upp Klimattaxi, med ett tjugotal miljöbilar. Det är i linje med att alla nya taxibilar som inskaffas ska vara miljöbilar. Senast den 31 oktober 2012 skall samtliga fordon anslutna till TaxiKurir Malmö vara miljöfordon. Gröna Bilister berömmer taxibolaget och uppmanar kommunen och myndigheter i regionen att påskynda taxis omställningsarbete.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och vi är positiva till att TaxiKurir nu också innehåller Klimattaxi, som fortsätter som eget, miljödrivet varumärke, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.
Gröna Bilister uppmanar Malmö och Lund kommuner samt myndigheter i regionen att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Kommunerna är stora beställare av taxiresor för färdtjänst och skolskjuts. De bör begära att resorna sker med miljötaxi, med förtur och förhöjd ersättning för biogas och eldrift. Luftfartsverket bör ta efter kollegorna på Arlanda och ge förtur för miljötaxi. Dessutom bör alla företag och privatpersoner som beställer taxi begära miljötaxi. På så vis påskyndas omställningen mer, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar TaxiKurir att tydligt slå fast en hierarki mellan de olika miljöbilarna, med förtur för biogas och el, därefter etanol och sist de fossila drivmedlen bensin och diesel. Det är i linje med de utsläppsvärden för klimatpåverkan som Naturvårdsverket och Vägverket anger.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte kräver att taxibilarna ska vara miljöbilsklassade.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronabilister.se/rapporter
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......