10/5: Gynna miljöbilarna i enlighet med fullmäktiges beslut, Uppsala!

Uppsala kommunfullmäktige beslutade vintern 2006 att ge miljöbilar gratis parkering, i linje med hur många andra kommuner påskyndat omställningen till hållbar bilism. Beslutet har inte genomförts, men upprepas nu i en motion från före kommunalrådet Lars O Ericsson. Genomför beslutet nu, uppmanar Gröna Bilister, som slår fast att lokala miljöbilsförmåner är särskilt viktiga nu.

– Efter att regeringen skrotat miljöbilspremien har miljöbilsförsäljningen minskat. Kommunernas roll som pådrivare i omställningen av bilismen har därmed blivit mycket viktigare. Därför är det helt rätt tillfälle att äntligen genomföra kommunfullmäktiges beslut om parkeringsförmåner för miljöbilar, säger Gröna Bilisters kanslichef Gunnar Hadders, själv Uppsalabo.

Gatu- och trafiknämnden ska behandla Ericssons motion, som konkret föreslår halv p-avgift för miljöbilar. Nämnden har tidigare inte velat genomföra kommunfullmäktiges beslut utifrån att det ”köps så mycket miljöbilar ändå”.

– Det verkar som om politikerna har haft ett dåligt beslutsunderlag. Miljöbilsförsäljningen sjunker och bilismens klimatpåverkan ökar, så de skäl nämnden tidigare angett föreligger inte. Uppsala bör införa det sedan länge fattade beslutet, som ju också länsrätten förklarat fullt lagligt. Man bör och se över vad man mer kan göra för att gynna miljöbilar. Förmånen kombineras förslagsvis med krav på att huvudsakligen tankar rätt bränsle och inte använder dubbdäck, säger Gunnar Hadders.

Gröna Bilister menar vidare att ”halv avgift bara är halv nytta”, utifrån att en lägre förmån ger en mindre stimulans till medborgarna att byta till miljöbil. Organisationen menar att halv avgift dessutom är svårare att införa än den avgiftsbefrielse som många andra kommuner redan har.

– Med halv avgift måste varenda p-automat programmeras om och många måste troligen bytas ut mot nya automater som kan hantera flera avgifter. Dessutom måste p-vakter kontrollera varje bil så att inte icke-miljöbilar använder sig av den lägre avgiften. En avgiftsbefrielse med ett grönt märke i vindrutan är mycket enklare att administrera.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......