Ge medlemskap i present

Betalningsavi 100 kr och välkomstbrev med premie kommer per post. Nya medlemmar som anmäler sig under oktober, november eller december blir medlemmar kostnadsfritt året ut. Året därpå betalas ordinarie medlemsavgift.


* Obligatorisk uppgift

Vi lämnar naturligtvis inte ut några uppgifter i vårt medlemsregister till utomstående.

Mottagarens namn *
Gata, box *
Postnr. och ort *
Telefon
E-post*
Mottagaren vill ha denna premie 
Mitt namn *
Gata, box *
Postadress *
E-post*
Jag vill ha denna premie