15/11: PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel

Efter att ha samlat stöd från alliansen och vänsterpartiet har övergångsregeringen idag klubbat igenom en förordning som innebär att PFAD från den 1 juli 2019 inte längre kommer att klassas som restprodukt. Därmed kommer PFAD under en tid att stängas ute från den svenska drivmedelsmarknaden. PFAD är en förkortning för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt vid palmoljetillverkning.Bildkälla: Wikimedia Commons

PFAD är den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. Den ökande efterfrågan på PFAD ökar trycket på den kvarvarande regnskogen i Indonesien.

Grundtanken bakom den nya förordningen är att definitionen av begreppet restprodukt ska bli snävare och mer precis. Om en råvara till biodrivmedel klassas som restprodukt tilldelas den automatiskt en mycket låg klimatpåverkan och behöver inte gå att spåra längre tillbaka än till fabriken där den uppstod. Detta ger biodrivmedel tillverkade av sådana råvaror stora konkurrensfördelar.

Enligt den nya förordningen ska en råvara få kallas restprodukt bara om dess ekonomiska värde är lågt i förhållande till den primära produkt som tillverkas.

All PFAD som uppstår vid raffinering av palmolja säljs på världsmarknaden som råvara till bland annat tvål, djurfoder och biodrivmedel. Gröna Bilister uppskattar att 15-20 % av all PFAD som tillverkas i världen blir förnybar diesel som används i svenska fordon. Den stora efterfrågan har gjort att priset på PFAD vid årsskiftet hade stigit till hela 97 % av priset på palmolja.

På grund av dess stora värde kommer PFAD därmed inte längre att anses vara en restprodukt. PFAD kommer i praktiken att stängas ute från den svenska marknaden tills den blir spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier för markskydd som ställs på andra råvaror till biodrivmedel. Innan dessa hållbarhetskriterier uppfylls kommer HVO gjord av PFAD nämligen inte att beviljas den skattelättnad som ges till hållbara biodrivmedel. Därmed blir den ekonomiskt omöjlig på marknaden.

Behovet att klassificera om PFAD har blivit akut sedan efterfrågan på HVO skjutit i höjden, och PFAD på kort tid seglat upp som den dominerande råvaran. Detta driver på den överhettade marknaden för palmoljeprodukter ytterligare och bidrar – direkt eller indirekt – till den pågående skövlingen av regnskog i Indonesien.

Naturskyddsföreningen och deras tidning Sveriges Natur har i flera år uppmärksammat den ökande användningen av palmoljeprodukter i svenska drivmedel och dess konsekvenser i Indonesien. Under vinjetten Fossilfrihet till varje pris? har Gröna Bilister i mer än ett års tid drivit kampanj för att PFAD måste klassificeras om. Vi har också erbjudit ett omfattande faktaunderlag på vår hemsida för dem som vill sätta sig in i debatten.

Regeringen hade förberett en omklassificering av PFAD i våras, men en inlaga från Finland till EU-kommissionen gjorde det omöjligt att genomföra beslutet före valet. Finlands protest ska ses i ljuset av att finska staten äger 45 % av Neste, som tillverkar all HVO till vilken PFAD används som råvara.

– Dagens beslut är en stor lättnad, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna Bilister. Det är stora ekonomiska intressen på spel, och de som velat fortsätta använda PFAD som råvara till sin biodiesel har bedrivit ett aktivt lobbyarbete. Men fakta och förnuft segrade till slut.

Det stora inflödet av billig PFAD har slagit undan benen på dem som vill investera storskaligt i lite dyrare men mer hållbara råvaror till förnybar diesel, till exempel restprodukter från svenskt skogsbruk och massaindustri. Nu kan det äntligen bli proppen ur för sådana investeringar.

– Omställningen till förnybara drivmedel har dopats med PFAD, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Nu har vi istället chansen att bygga en sund marknad för biodrivmedel med hållbara råvaror. Men utan dopingen får vi räkna med att andelen förnybart i tanken kommer att växa lite långsammare än den gjort de senaste åren.


Mer information

Övergångsregeringens eget pressmeddelande

Regeringens remiss av förslaget från början av året

Fördjupande faktamaterial om palmolja och PFAD från Gröna Bilister

Gröna Bilisters enkät före valet om riksdagspartiernas inställning till palmolja och PFAD

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se, 073 819 61 54

Relaterat material
Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......

6/8: Vi Vill Veta – våra drivmedels klimatpåverkan och ursprung redovisas i ny rapport från Gröna Bi
Nästa år måste drivmedelsbolagen deklarera klimatpåverkan och ursprung hos sina drivmedel på klisterlappar som sätts upp på brän......

EU ger klartecken till ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump
Regeringen har lagt fram en proposition om att drivmedelsbolagen måste informera oss konsumenter om drivmedlens klimatpåverkan o......

11/6: Sockerrörsfält och oljefält
Förmodligen inte på någotdera stället, om du haft andra alternativ. Den sociala hållbarheten hos våra drivmedel kan bli bä......

9/8: Regeringen beslutar att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump
Idag tar regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklarer......

Politikerna rör om i bränslegrytan – Hur kommer soppan att smaka?
Flera spelregler införs nu som syftar till att göra våra drivmedel hållbara. Vissa beslut påskyndar omställningen till fossilfrihe......

23/2: Remissvar strikt definition av restprodukt
På bara ett par år har PFAD seglat upp som den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. PFAD är en biprodukt vid palm......