Nyheter

  Nyheter i RSS format
23/11: Remissvar från Gröna Bilister: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
Övergripande synpunkter Bonus-malus systemet är ett viktigt styrmedel för att Sverige ska nå transportsektorns mål om 70 ...
 
 
 
29/10: E.ON miljödeklarerar sin biogas vid tankstället
Från den 1 oktober 2021 måste leverantörerna miljödeklarera sina drivmedel vid tank- eller laddplats. Kravet skulle ha inför...
 
 
 
Bra Miljöval har blivit ett sämre miljöval
Denna debattartikel publicerades i Ny Teknik 19 oktober 2020, med titeln Varför är det Bra Miljöval för bussar att ha HVO på...
 
 
 
Är reduktionsplikten ett recept på hållbar soppa?
Setra och Preem samarbetar i bolaget Pyrocell för att tillverka biodrivmedel av sågspån. Bild: Setra Denna debattarti...
 
 
 
Varför skenar priset på etanol E85?
De som kör på E85 är ett troget släkte. De har stått ut med att E85 oftast varit dyrare än bensin de senaste åren, räknat per ...
 
 
 
Upp och nedvända världen
Anders Ydstedt, KAK, pläderar för en ökad bilism i våra städer i sin debattartikel i SvD den 25 augusti. Det kan verka ...
 
 
 

Gröna Bilisters verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ner Gröna Bilisters senaste verksamhetsberättelse


Gröna Bilister fortsätter att vara en stark ideell och politiskt oberoende förening som behövs i en tid då utsläppsminskningarna från vägtrafiken äts upp av ökade körsträckor, då Sverige har som mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030, att ha noll nettoutsläpp 2045 och bli en av världens första fossilfria välfärdsnation.

Denna verksamhetsberättelse ger dig en övergripande bild av vår verksamhet år 2019 , vad vi har åstadkommit, samt ger en presentation av föreningens ekonomi.

Vi önskar en trevlig läsning!
Nyhetsbrev och tidning
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och läs det senaste numret.

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Bli medlem

Du behövs, vi behövs
I Gröna Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Anmäl medlemskap här.
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund


     


               


Köpa miljöbil eller dela bil?
Följ oss i sociala medier