Vem vill du se i Gröna Bilisters styrelse? 

Gröna Bilister håller årsmöte fredag 27 mars 2020, och innan dess vill valberedningen gärna veta vem DU tycker skulle platsa i dess styrelse.


Vi ser positivt på kandidater som dels har ett engagemang för Gröna Bilisters olika sakfrågor, dels har viss vana av ideellt föreningsarbete. 

Styrelsen sammanträder oftast digitalt, i Skypemöten eller telefonkonferenser, men träffas också fysiskt några gånger per år. Mellan styrelsemötena kan en del diskussioner och samarbeten pågå med hjälp av e-post och sociala medier. 

Är du intresserad? Eller vet du någon som du tycker passar för uppdraget? Hör av dig, ju förr dess bättre, med e-post till valberedning@gronabilister.se.
Relaterat material