Adjungerade ledamöter

Skicka e-post genom fornamn.efternamn@gronabilister.se


Lars Edvall
Täby
Styrelseledamot i Gröna Bilister 2012-2014. Tidigare Generalsekreterare i Svenska Bilsportförbundet. Sedan 2009 ledamot i Internationella Bilsportförbundet FIA kommitté för elfordon och alternativa drivmedel. Han är även engagerad inom Moderaterna i Kommunfullmäktige och Socialnämnden i Täby. Har tidigare bott i Stockholm men sedan 2013 boende i Täby. Äger en Toyota Yaris Hybrid men åker gärna kollektivt eller promenerar. 

Gröna Bilisters talesperson för bilsports- och trafiksäkerhetsfrågor. Gröna Bilisters representant i NTF.

Ordförande i valberedningen.

Fredrik Holm
Karlstad
Styrelseledamot i Gröna Bilister 2013-2014. Styrelseuppdrag även i Karlstads bilkooperativ, i Föreningen Hållbart byggande i Värmland samt i en del andra sammanhang. Egen företagare med skriven och talad kommunikation samt strategisk rådgivning inom miljöområdet som främsta verksamhet. Jobbar mestadels med energi- och mobilitetsfrågor med uppdrag från såväl myndigheter som företag och ideella organisationer. Producerar läromedel för högstadium, gymnasium och högskola men kliver också in som moderator och debattör. Bor centralt i Karlstad och klarar därför vardagen till fots och på cykel. Flitig tågresenär och bekymmersfri bilkooperatör.

  Ida Bohman 
Hägersten

Studerar Masterprogrammet i Miljövetenskap vid Stockholms universitet och har en kandidatexamen i Biogeovetenskap. Brinner för frågor kring långsiktig hållbarhet och tycker det är spännande med projekt där olika aktörer tillsammans kraftsamlar för miljön. Bor söder om Stockholm och använder SL-kortet flitigt.
Relaterat material