Nyheter

  Nyheter i RSS format
9/1 Gröna Bilister: fossiloberoende och energieffektivitet måste vara baskrav vid offentlig upphandling av bilar
Gröna Bilister är mycket positiva till att regeringen föreslår nya miljö- och säkerhetskrav för de bilar som myndigheter uppha...
 
 
 
Klimatpolitiska handlingsplanen: 132 åtgärder som kan göra skillnad!
Bild: Martin Prieto Beaulieu Regeringen lyfter i den klimatpolitiska handlingsplanen, som är den första i sitt slag, ...
 
 
 
Cigarettes and cars – same same, but different
Cigarettes from the Swedish car manufacturer Volvo. Source: "Liten svensk cigaretthi...
 
 
 
27/11: Vingåker ett grönt föredöme
Foto: Visit Hjälmaren Den 18 november publicerade Gröna Bilister sin rapport Gröna kommuner på väg 2019, som analyserar omstä...
 
 
 
12/11: ​Gröna Bilister på Hållbara transporter 2019: Trafikverket behöver ändrade spelregler!
Dagens regelverk är så föråldrat att staten lägger krokben för sig själv när den vill minska vägtrafikens utsläpp. I stä...
 
 
 
18/11: Ny rapport från Gröna Bilister - Hur går omställningen till fossilfri trafik i Sveriges kommuner och län?
- Vad stort sker, det sker lokalt, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Sverige har sina kommuner...
 
 
 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2020

Gröna Bilister inbjuder till årsmöte fredagen den 27 mars 2020 kl 17.00-19:00.

Dag & tid: Fredagen den 27 mars 2020 kl 17.00-19:00. 

Plats: Tomtebogatan 5 Community, Tomtebogatan 5, 113 39 Stockholm. 

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till (info@gronabilister.se), senast den 20:e mars.

Vid frågor ber vi dig att kontakta Lars Edvall (lars.edvall@gronabilister.se) eller Martin Prieto Beaulieu (martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se) 

Nominera kandidater till styrelsen här.

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Val av mötessekreterare  
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse  
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 12. Av styrelsen väckta frågor 
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner  
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte  
 19. Val av revisorer och suppleant  
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 
 21. Mötet avslutas  
Nyhetsbrev och tidning
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och läs det senaste numret.

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Bli medlem

Du behövs, vi behövs
I Gröna Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Anmäl medlemskap här.
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund


     


               


Köpa miljöbil eller dela bil?
Följ oss i sociala medier