Nyheter

  Nyheter i RSS format
Gröna Bilister gratulerar Göran Wiklund - vinnare av en elcykel i höstens medlemstävling
Karin Bagge från Gröna Bilister gratulerar Göran Wiklund och överlämnar priset i höstens medlemstävling – en vikbar elcykel....
 
 
 
10/2: Anmäl dig nu och säkra din plats till Mobilitet & Beteende 2020!
I år kör vi konferensen under två dagar, från lunch till lunch, samt firar 5-årsjubileum med en middag som är perfekt ...
 
 
 
11/2: Cambridge, MA, blir världens första stad med klimatvarningar på bensinpumparna
Bildkälla: City of Cambridge Read English version of this article. År 2016 lade vice bor...
 
 
 
7/2: EU vill hindra ursprungsdeklaration av drivmedel – Sverige böjer sig, men ger sig inte
Bildkälla: Wikimedia Commons Den 9 augusti 2018 beslutade den förra regeringen att ändra drivmedelsförordningen så att driv...
 
 
 
Mobilitet & Beteende 2020
Den årliga konferensen Mobilitet & Beteende är Sveriges viktigaste mötesplats för hållbar mobilitet. I år kör vi konferensen u...
 
 
 
Bränslebolagen måste lägga palmoljekorten på bordet
Bild: Paul Hilton/RAN/The Guardian Den 22 januari 2020 publicerade Gröna Bilister debattartikeln Ge oss insyn i vilka råv...
 
 
 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2020

Gröna Bilister inbjuder till årsmöte fredagen den 27 mars 2020 kl 17.00-19:00.

Dag & tid: Fredagen den 27 mars 2020 kl 17.00-19:00. 

Plats: Tomtebogatan 5 Community, Tomtebogatan 5, 113 39 Stockholm. 

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till (info@gronabilister.se), senast den 20:e mars.

Vid frågor ber vi dig att kontakta Lars Edvall (lars.edvall@gronabilister.se) eller Martin Prieto Beaulieu (martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se) 

Nominera kandidater till styrelsen här.

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Val av mötessekreterare  
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse  
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 12. Av styrelsen väckta frågor 
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner  
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte  
 19. Val av revisorer och suppleant  
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 
 21. Mötet avslutas  
Nyhetsbrev och tidning
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och läs det senaste numret.

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Bli medlem

Du behövs, vi behövs
I Gröna Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Anmäl medlemskap här.
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund


     


               


Köpa miljöbil eller dela bil?
Följ oss i sociala medier