Nyheter

  Nyheter i RSS format
Att välja rätt tjänstebil - en billig klimatåtgärd
Bild: Istockphoto Sedan dess har priset på bilarna sjunkit och sedan förra året utdelas bonus vid köp av just dessa b...
 
 
 
12/6: Ny rapport från IVA – Beteende är en nyckelfaktor för att nå klimatmålen
Foto: Per Östborn – Tekniskt sett är det möjligt att genomföra omställningen i transportsektorn, men vi står inför st...
 
 
 
Almedalsveckan 2019
Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu! Tid och plats Må...
 
 
 
31/5: Arnold Schwarzenegger hyllar svensk miljölagstiftning och vill sprida den till Kalifornien
Arnold Schwarzenegger och Karolina Skog. Foto: Alfred Andersson, Gröna Bilister (klicka för högupplöst version) Den 28 maj h...
 
 
 
23/5: Kronoberg visar vägen mot energieffektiva transporter
Foto: Länstrafiken Kronoberg Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimatpåverkan ha ...
 
 
 
11/4: Tar vi bussen om bussen inte tar sig till oss?
I väntan på Godot och bussen. Foto: Per Östborn/Gröna Bilister Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska ...
 
 
 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2019

Gröna Bilister inbjuder till årsmöte fredagen den 14 juni 2019 kl 17.00-19:00.

Dag & tid: Fredagen den 14 juni 2019 kl 17.00-19:00. 

Plats: Tomtebogatan 5 Community, Tomtebogatan 5, 113 39 Stockholm. 

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till (info@gronabilister.se), senast den 7:e juni. 

Vid frågor ber vi dig att kontakta Lars Edvall (lars.edvall@gronabilister.se) eller Martin Prieto Beaulieu (martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se) 

Nominera kandidater till styrelsen här.

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Val av mötessekreterare  
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse  
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 12. Av styrelsen väckta frågor 
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner  
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte  
 19. Val av revisorer och suppleant  
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 
 21. Mötet avslutas  
Nyhetsbrev och tidning
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och läs det senaste numret.

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Bli medlem

Du behövs, vi behövs
I Gröna Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Anmäl medlemskap här.
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund


     


               


Köpa miljöbil eller dela bil?
Följ oss i sociala medier