Nyheter

  Nyheter i RSS format
13/2 Dags att revidera Färdplan 2030: Gröna Bilister anordnar den andra upplagan av konferensen Mobilitet och Beteende
Konferensen Mobilitet och Beteende är unik i sitt slag och är den andra upplagan som i år genomförs i Uddevalla. Nyli...
 
 
 
Konferensfunktionärer till Mobilitet och Beteende 2017
Till genomförandet av Mobilitet och Beteende 2017 söker vi engagerade studenter som bistår oss med allt från att hälsa d...
 
 
 
3/2: Minskar drivmedlens klimatpåverkan?
Dessa förtydligade regler gör det möjligt att konkretisera målet att klimatpåverkan hos a...
 
 
 
18/1 All time high i nybilsförsäljningen ger bitter eftersmak och försämrad hälsa
2016 innebar inte bara nya globala värmerekord, i Sverige såldes fler än tusen nya bilar varje dag. Ett “all time high” ...
 
 
 
Mobilitet och beteende 2017, 21 mars, Uddevalla - Anmälningstiden öppen
Oavsett hur mycket teknik och smarta lösningar vi har är det ändå vårt beteende som bestämmer resultatet. Med best pract...
 
 
 
5/12: Nollzon - Taxibranschen fossilfri på 3 år?
Taxi utan buller och utsläpp växer fram i Stockholm genom Nollzon där företag kan ansluta sig för elbilstaxi. Daniel Helldén...
 
 
 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2017

Gröna Bilister inbjuder till årsmöte onsdagen den 10 maj 2017 kl 17.00-19:00.

Dag & tid: Onsdagen den 10 maj 2017 kl 17.00-19:00. 

Plats: U&W och Zeromissons lokaler på Stora Nygatan 45, 111 27 Stockholm 

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till (info@gronabilister.se), senast den 3:e maj. 

Vid frågor ber vi dig att kontakta Lars Edvall (lars.edvall@gronabilister.se

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Val av mötessekreterare  
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse  
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 12. Av styrelsen väckta frågor 
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner  
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte  
 19. Val av revisorer och suppleant  
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 
 21. Mötet avslutas  
Våra samarbetspartners

               


Trafik & Miljö

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Läs här

    


Nytt nummer varje månad
januari 2014
Läs äldre nummer
och prenumerera!  

Följ Gröna Bilister i sociala medier:

      

Köpa miljöbil eller dela bil?


Var tankar jag förnybart? Hur reser jag hållbart? Här är apparna och sajterna som hjälper dig:

     

Aktuella evenemang


Vilken miljöbil passar dig?
Använd vår guide
I samarbete med: