30/10: Gröna Bilister: Motalas byte till gasbilar är lysande

Motala kommun skaffade i veckan 13 nya gasbilar och har nu 52 gasfordon. 2010 ska alla kommunens fordon vara miljöbilar. Gröna Bilister är starkt positiva.

– Bilar som körs på biogas har 93 procent lägre klimatpåverkan än motsvarande bensinbil, enligt Naturvårdsverkets nya beräkningar. Dessutom minskar partikelutsläppen till i stort sett noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Så Motalas satsning på biogasbilar är lysande för både klimatet, hälsan och den lokala miljön. Helrätt helt enkelt, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Motala har i dag en gasmack, Svensk Biogas på Agneshögs industriområde. En andra mack uppförs under 2009 ute vid Karshults reningsverk som börjar framställa biogas under våren. Kommunen räknar med att producera uppemot 400 000 kubikmeter biogas per år, vilket ersätter lika många liter bensin och räcker för 300-370 bilar. Idag produceras biogasen i Motala av Svensk Biogas i Linköping.

Gröna Bilister uppmanar nu kommunen att få fler privatpersoner och företag på att byta till biogas.

– Att byta till biogas är ett enkelt sätt att kraftfullt minska sin klimatpåverkan utan att uppoffra något. Motala bör se till att det finns tydliga stimulanser för privatpersoner och företag att byta till gasbil. Vissa kommuner ger en bränslecheck för den som byter till gasbil, andra står för en del av gasbilens merkostnad eller ger gasbilarna parkeringsförmåner mot att de verkligen tankas med gas. Såna smarta initiativ får Motala gärna ta efter – eller komma på något helt nytt!, säger Mattias Goldmann.

Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt i södra Sverige, men när man trots allt inte hittar något tankställe för biogas kan man utan problem tanka bensin. Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Fiat, Mercedes och Opel, med nya gasbilar på gång från Volkswagen och Volvo.

– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men bränslet är avsevärt billigare än bensin. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med tjugo till fyrtio procent. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......