Mobilisten- goda idéer för moderna bilister

Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som inte vill hamna där.


Här får du ta del av forskning, nya tekniklösningar och konkreta tips från både användare av olika färdmedel och experter. Inte minst information om olika alternativ till privatbil och hur du kan använda ditt körkort på ett smartare sätt. Vi vill helt enkelt inspirera fler till att bli medvetna och smarta “mobilister” genom att lyfta fram fördelarna med några av de resurseffektiva och klimatsmarta alternativ till privatbilen som finns tillgängliga idag, framförallt i staden, men även på landsbygden. Och som vi ska se är det oftast lättare än vad man kan tro.

Läs pressmeddelandet för mer information!

Boken är ett led i projektet Färdplan 2030

Utgiven med stöd från Trafikverket

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-977352-7-8Foto: Christopher Hunt
Johanna Grant, Mobilist, miljövetare och tidigare ordförande på Gröna Bilister.

Ladda ner "Mobilisten- goda idéer för moderna bilister"

  

Bokens hela produktion inklusive tryck och distribution är klimatkompenserad av ZeroMission

Klimatkompensationsprojektet är certifierat enligt Gold Standard och genererar förutom klimatnytta även sociala och miljömässiga mervärden.

Relaterat material
26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens
Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna ......

29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli li......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......

X Shore Eelex 8000 elbåt
X Shore är stor och rymlig, tung och kraftfull – och eldriven och utsläppsfri. Med stora batterier blir räckvidden ändå rimlig. Ma......

Evess Capri elmoped
För en gammal Vespa-älskare och tillika gammal Vespa-ägare så känns det underbart att susa fram genom stan i en eldriven look-a-l......

Candela Seven elbåt
Eldrivna motorbåtar hör skärgården till – vad underbart det är att slippa bullret, inte bidra till övergödning och bottendöd och......

Upp och nedvända världen
Gröna Bilister publicerade förra året boken ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet”. Nu skriver Kungliga Autom......