Mobilisten- goda idéer för moderna bilister

Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som inte vill hamna där.


Här får du ta del av forskning, nya tekniklösningar och konkreta tips från både användare av olika färdmedel och experter. Inte minst information om olika alternativ till privatbil och hur du kan använda ditt körkort på ett smartare sätt. Vi vill helt enkelt inspirera fler till att bli medvetna och smarta “mobilister” genom att lyfta fram fördelarna med några av de resurseffektiva och klimatsmarta alternativ till privatbilen som finns tillgängliga idag, framförallt i staden, men även på landsbygden. Och som vi ska se är det oftast lättare än vad man kan tro.

Läs pressmeddelandet för mer information!

Boken är ett led i projektet Färdplan 2030

Utgiven med stöd från Trafikverket

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-977352-7-8Foto: Christopher Hunt
Johanna Grant, Mobilist, miljövetare och ordförande på Gröna Bilister.

Ladda ner "Mobilisten- goda idéer för moderna bilister"

  

Bokens hela produktion inklusive tryck och distribution är klimatkompenserad av ZeroMission

Klimatkompensationsprojektet är certifierat enligt Gold Standard och genererar förutom klimatnytta även sociala och miljömässiga mervärden.

Relaterat material
Upp och nedvända världen
Gröna Bilister publicerade förra året boken ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet”. Nu skriver Kungliga Autom......

Så främjar vi mobilisten
Gröna Bilisters avgående ordförande Johanna Grant delar med sig av tio insikter om hur en samhällsplanering med människan i fokus ......

Jag har fått nog av fina ord om hållbara transporter
Varför är det cyklarna som måste åka i mörka tunnlar och bilarna som får köra vidare på markplan? Varför är det gående som måste s......

Principen som alla älskar – i princip
Sedan åtminstone tjugo år tillbaka har ordet ”fyrstegsprincipen” funnits med i alla trafikplanerares och trafikpolitikers vokabulä......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......

Anta ett smart nyårslöfte- bli en mobilist!
”Spara pengar”, ”Börja träna”, ”Bli mer klimatsmart”. Nytt år nya ambitioner? Varför inte slå tre flugor i en smäll och anta nyårs......

Färdplan 2030
Ett långsiktigt projekt med fokus på beteendet för att nå transportsektorns klimatmål för år 2030...