Mobilitet & Beteende 2019

Gröna Bilisters årliga konferens hålls i Karlstad den 6 mars 2019. Konferensen tjuvstartar redan eftermiddagen den 5 mars med möjlighet att provåka Karlstads nya elektriska snabbusslinje och äta middag med Gröna Bilister och inbjudna gäster. Keynote speaker den 6 mars är Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris. Läs allt om konferensen och talarna här. Anmäl dig via länken nedan senast den 24 februari.Tema: Att bryta bilberoendet

För att lyckas bryta bilberoendet måste vi ändra ingrodda vanor som stelnat till beroenden och rucka på könsrollerna. Men vi behöver också ny infrastruktur och nya mobilitetstjänster. Både det inre och yttre landskapet behöver ritas om. Att börja med det ena underlättar det andra – oavsett var vi börjar.

På Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2019 nystar vi i båda ändarna. Läs mer om två spännande marsdagar i Karlstad på denna sida.

Fråga: Går det att jämföra bilberoende med nikotinberoende? 

Det är aldrig nyttigt att röka, men ibland kan bilen göra stor nytta. På landsbygden finns än så länge få alternativ. Bör vi skilja på bilberoende och bilbehov? Och kan vi unna oss en skön biltur ibland, liksom vi kan unna oss en god cigarr?


Datum: 6 mars 2019
Plats: Elite Stadshotellet, Karlstad
Pris: 2 600 kr exkl. moms

Anmälan senast 24 februari:
Anmäl dig här. Du väljer om du vill delta i studiebesök och middag den 5 mars. Läs mer här.

Programblad: Ladda ned här
Detaljerat program med tider: Se här

Konferensen klimatkompenseras av ZeromissionEtt skäl till att årets upplaga av Mobilitet & Beteende är förlagd till Karlstad är att Sveriges första elektriska snabbusslinje (BRT) invigdes här den 8 december.

Studiebesök med provåkning den 5 mars med start kl. 16.15 på Elite Stadshotellet, där trafikchef Mathias Lindgren ger en introduktion. Läs mer här.
 
Hör Mattias Bergh, chef på Karlstadsbuss, berätta mer om den elektriska snabbusslinjen under konferensdagen den 6 mars.
 
Keynote speaker den 6 mars är Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris.

Hör honom berätta om hur Paris politiker och invånare tar tillbaka staden från bilarna och rensar luften.

Var är det lättast att bryta bilberoendet? Per Östborn från Gröna Bilister analyserar resvaneunder-sökningar från 160 kommuner.
 
Vad finns att lära av arbetet att minska tobaksberoendet? Ulrika Torell, forskare i kulturhistoria, har studerat hur rökande framställs i veckopress och reklam. Hon delar med sig av viktiga lärdomar att växla in i arbetet för att minska bilåkandet i städerna.


Är bilen den nya cigarretten? En expertpanel samtalar. Med Ulrika Torell, David Alledal, Lena Smidfelt Rosqvist och Oskar Henrikson.

Vad har marknadsföring betytt för människors rökande förr och nu? Vad har varit avgörande för att ändra attityderna kring rökning och vad kan vi lära oss?

Sluta tvärt eller trappa ned?
Bör vi fimpa bilen - och är det möjligt?

Coolt ska med coolt fördrivas?
 När produktplaceras den första elcykeln i en bondfilm?

Förnuft eller känsla?
Vad lyssnar vi mest på - information eller varningar?

Tobaksskatter och trängselavgifter
Lyssnar vi inte alls - är pengar det enda som räknas?

Rökfria restauranger och bilfria stadskärnor
Bryr vi oss inte ens om våra pengar - krävs det förbud? Hur reagerar vi då?


Efter lunch kan konferensdeltagarna välja mellan två sessioner. Sessionerna avslutas med workshops för alla deltagare.

SESSION 1: MIKROMOBILITET OCH NYA MOBILITETSTJÄNSTER

VOI Sveriges nya elsparkcyklar
Caroline Hjelm, VOI shared scooters

Mikromobilitet i städer - Utmaningar och utveckling
Liridona Sopjani, KTH

LandsbygdsMaas - KomILand
Åsa Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet

Så här gör vi i Karlstad - utmaningar med att bli en fossilfri kommun och skapa en attraktiv stadskärna
Mikael Haster, Malin Hedlund och Johanna Hedqvist, Karlstads kommun/Värmlandstrafik


SESSION 2: GENUS - HUR PÅVERKAR DET OMSTÄLLNINGEN TILL ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM?

Jämställdhet och transportsystemet - Vad säger forskningen?
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen
Charlotta Faith-Ell, WSP

Så jobbar Malmö stad
Daniel Svanfelt, Malmö stad


Dagen avrundas med ett panelsamtal med politiker från lokal, regional och nationell nivå. Vi lyfter tankar och idéer som kommit fram under dagens föredrag och workshops. Från Region Värmland deltar regionråd Stina Höök (M), och från Karlstads kommun deltar kommunalråd Monika Bubholz (Mp). Deltagare politiker på nationell nivå annonseras inom kort.


Presentation av talare

Caroline Hjelm
VOI shared scooters
Charlotta Faith-Ell
Ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP

Läs mer om Charlotta och hennes föredrag.
Christophe Najdovski
Vice borgmästare i Paris med ansvar för transporter och allmänna platser 
Daniel Svanfelt
Trafikplanerare, Malmö stad

Läs mer om Daniel och hans föredrag.
David Alledal
Berghs School of Communication
Johanna Hedqvist
Projektledare Hållbart resande i ett växande Värmland, Värmlandstrafik

Läs mer om Johanna och hennes föredrag.
Lena Smidfelt Rosqvist
Forskningschef på Trivector. Expert på kopplingen mellan jämställdhet och hållbara transporter, bland mycket annat.
Liridona Sopjani
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Malin Hedlund
Projektledare Hållbart resande i ett växande Värmland, Karlstads kommun

Läs mer om Malin och hennes föredrag.
Mathias Lindgren
Trafikchef tätort, Region Värmland Kollektivtrafik
Mattias Bergh
Chef, Karlstadsbuss
Mikael Haster
Handläggare trafikfrågor/mobility management, Karlstads kommun

Läs mer om Mikael och hans föredrag.
Monika Bubholz
Kommunalråd (Mp) i Karlstads kommun
Oskar Henrikson
Legitimerad psykolog, expert på beteendeförändringar
Per Östborn
Projektledare på Gröna Bilister, ansvarig för de kommunala 2030-indikatorerna
Stina Höök
Regionråd (M) i Värmland
Ulrika Torell
Forskare i kulturhistoria och intendent på Nordiska museet som har studerat hur rökning framställs i veckopress och reklam.

Läs mer om Ulrika och hennes föredrag.
Åsa Hult
Projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet
 

Kontaktpersoner


Konferens-general
Ida Bohman

ida.bohman
@gronabilister.se
Verksamhets-ansvarig
Martin Prieto
Beaulieu

martin.prieto.
beaulieu
@gronabilister.se
Moderator
Jesper Johansson

jesper.johansson
@gronabilister.se
Moderator
Johanna Grant

johanna.grant@
gronabilister.seRelaterat material
Program Mobilitet & Beteende 2019
...

Program Karlstad 5 mars 2019
Deltagare i Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende den 6 mars 2019 erbjuds att delta i ett studiebesök med provåkning av K......

Ulrika Torell
Den 6 mars anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad. Vi frågar oss om arbetet att att minska b......

8/2: Paris och Karlstad i fokus på Mobilitet och Beteende 2019
Den 6 mars arrangeras den fjärde upplagan av Mobilitet & Beteende i Karlstad, konferensen som sätter ett enkom fokus på beteendefö......

21/1: Att bryta bilen som norm
Mobilitet och Beteende är årets viktigaste mötesplats för dig som vill vara med och påskynda framtidens hållbara mobilitetslösning......

I Pontevedra vände man pyramiden upp och ned
Den spanska staden Pontevedra förvandlade sina offentliga ytor från en kaotisk och hårt sliten trafikapparat till offentliga var......

Några frågor till Oskar Henrikson, leg psykolog, inför Mobilitet & Beteende 2018
Oskar Henrikson är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Han är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobil......