Program Mobilitet & Beteende 2018

9.30-9.35 Inledning
Johanna Grant och Jesper Johansson, Gröna Bilister 
9.35-9.45 Vad säger den kalla statistiken om mobilitetsarbetet?
Per Östborn, Gröna Bilister
9.45-10.00 Stadsmiljöavtal
Håkan Johansson, Trafikverket 
10.00-10.20 Att våga ta steget
Oskar Henrikson, Psykologifabriken 
10.20-10.45 FIKA 
10.45-11.00  Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre
Jessica Westman, Karlstads Universitet
11.00-11.15  Vilka steg tar Eskilstuna mot hållbar mobilitet?
Kristina Birath och Olov Åslund, Eskilstuna kommun
11.15-11.50      Pontevedra: How a city in Spain got rid of its cars
César Mosquera, Vice President of the Deputación de Pontevedra, and Gómez Vinas, Engineer
11.50-12.10      Questions from the audience about Eskilstuna and Pontevedra: The psychology of change
Kristina Birath, César Mosquera and Oskar Henrikson
12.10-13-10  LUNCH 
13.10-14.45 SESSION 1: BETEENDE
13.10-13.20  Mobility as a service - A challenge from Sweden
Jesper Johansson, Swedish Incubators and Science park (SISP) 
13.20-13.35      Så här ändrar vi våra anställdas resebeteende - struktur och nudging
Maria Stikå, Gävle kommun 
13.35-13.50 Målgruppsanpassade budskap för att ändra beteende
Alfred Andersson, Lunds Tekniska Högskola 
13.50-14.05 Don't ask for behaviour change, involve users in designing for change
Liridona Sopjani, Kungliga Tekniska Högskolan
14.05-14.45 Workshop: De fem viktigaste punkterna som behöver lyftas till politisk nivå för att vi ska nå 2030-målet 
13.10-14.45  SESSION 2: FYRSTEGSPRINCIPEN 
13.10-13.20 Varför blir steg ett och två så lätt tre och fyra?
Fredrik Holm, Gröna Bilister 
13.20-13.35      Identifiering av hinder för steg ett- och två-åtgärder
Linnéa Lindemann, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
13.35-13.50     
Inventering av steg ett- och två-åtgärder med fokus på cykel
Karin Bagge, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
13.50-14.05     
Praktikerns perspektiv på fyrstegsprincipen
Petter Skarin, Eskilstuna kommun 
14.05-14.45  Workshop: De fem viktigaste punkterna som behöver lyftas till politisk nivå för att vi ska nå 2030-målet  
14.45-15.15  FIKA 
15.15-15.30
Mobilitet & Beteende ur ett regeringsperspektiv: Vad gör vi för att nå 2030-målet med hjälp av beteendeförändringar?
Karolina Skog, miljöminister 
15.30-16.00 Panelsamtal: Politiker från nationell, regional och lokal nivå diskuterar de punkter som lyfts från workshops på de två sessionerna
Karolina Skog, miljöminister
Anna Wåhlström, folkhälso- och miljölandstingsråd i Landstinget Sörmland
Sarita Hotti, ordförande, Stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun
16.00-16.10  Summering och avslutning
Johanna Grant och Jesper Johansson, Gröna Bilister     

Relaterat material
I Pontevedra vände man pyramiden upp och ned
Den spanska staden Pontevedra förvandlade sina offentliga ytor från en kaotisk och hårt sliten trafikapparat till offentliga var......

Några frågor till Oskar Henrikson, leg psykolog, inför Mobilitet & Beteende 2018
Oskar Henrikson är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Han är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobil......

Några frågor till César Mosquera inför Mobilitet och Beteende 2018
César Mosquera Lorenzo är vice ordförande i Deputacón de Pontevedra, en sammanslutning av 61 kommuner kring staden Pontevedra i no......

Mobilitet och Beteende 2018
Steg för steg mot hållbar mobilitet: Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende hålls denna gång i Eskilstuna den 22 ma......

19/3: Spanien i fokus på Gröna Bilisters konferens
Den spanska staden Pontevedra kommer i fokus när organisationen Gröna Bilister ordnar sin årliga konferens Mobilitet & Beteende,......

Några frågor till Karolina Skog inför Mobilitet & Beteende 2018
Miljöminister Karolina Skog är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Eskilstuna den 22 mars....

Några frågor till Jessica Westman inför Mobilitet & Beteende 2018
Jessica Westman är doktor i psykologi och och har i sin avhandling undersökt hur barns välmående och prestationsförmåga beror på h......