Några frågor till Oskar Henrikson, leg psykolog, inför Mobilitet & Beteende2018

Oskar Henrikson är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Han är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Eskilstuna den 22 mars.

 Oskar Henrikson

Du ska tala om hur beteendeförändring och kontroll över våra vanor kan hjälpa
oss att rädda planeten. Kan du ge ett smakprov på en strategi för att bryta
mönster och ändra resvanor?

Det pratas ofta om att det saknas motivation men tänk om motivation bara beror på
två saker: svårighetsgrad och belöning? För att ändra vanor behöver vi sänka
svårighetsgraden och öka belöningen. Till exempel genom att provcykla rutten till
jobbet en lördag när det finns gott om tid och göra det med en vän så att det blir
trevligt. 
 
Som många av oss upplevt och du beskriver kan en individuell
beteendeförändring vara svår, men det blir lättare att göra framsteg med stöd
av ett sammanhang och inte minst “ett grupptryck”. På vilka vis tror du
samhällsplaneringen kan vara med och skapa ett önskat grupptryck?  

Nationalekonomen Elinor Ostrom vann ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2009
för att hon hittat åtta principer med vilka det går att designa ett hållbart samarbete
som inte förstör gemensamma resurser. Dessa principer, bland annat om att önskat
beteende måste följas upp, tror jag har stor potential för samhällsplaneringen. 
 
Vilka framtida möjligheter ser du i ditt arbete, som kan understödja
ansträngningarna för att ändra medborgares resvanor och val av färdsätt?

Jag hoppas att vi med Psykologifabriken kan sprida psykologi som både ger individer kunskap om att förändra egna vanor och makthavare att skapa ett positivt grupptryck

Intervjuad av Martin Gelinder
Relaterat material
I Pontevedra vände man pyramiden upp och ned
Den spanska staden Pontevedra förvandlade sina offentliga ytor från en kaotisk och hårt sliten trafikapparat till offentliga var......

Några frågor till César Mosquera inför Mobilitet och Beteende 2018
César Mosquera Lorenzo är vice ordförande i Deputacón de Pontevedra, en sammanslutning av 61 kommuner kring staden Pontevedra i no......

Mobilitet och Beteende 2018
Steg för steg mot hållbar mobilitet: Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende hålls denna gång i Eskilstuna den 22 ma......

19/3: Spanien i fokus på Gröna Bilisters konferens
Den spanska staden Pontevedra kommer i fokus när organisationen Gröna Bilister ordnar sin årliga konferens Mobilitet & Beteende,......

Program Mobilitet och Beteende 2018
...

Några frågor till Karolina Skog inför Mobilitet & Beteende 2018
Miljöminister Karolina Skog är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Eskilstuna den 22 mars....

Några frågor till Jessica Westman inför Mobilitet & Beteende 2018
Jessica Westman är doktor i psykologi och och har i sin avhandling undersökt hur barns välmående och prestationsförmåga beror på h......