Mobilitet & Beteende 2018

Steg för steg mot hållbar mobilitet: Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende hålls denna gång i Eskilstuna den 22 mars. Anmäl dig nu!Vi som arbetar med mobilitetsfrågor känner ofta att det är mycket snack men lite verkstad - om transportsystemet över huvud taget rör sig i hållbar riktning är det med myrsteg. Det är dags för det stora språnget ut i mobilitetsrymden.

På konferensen Mobilitet & Beteende 2018 zoomar vi in på den enskilda människan och frågar oss vad som måste till för att vi ska ändra beteende. Vi zoomar också ut på samhällsplaneringen och frågar oss hur den kan styras i hållbar riktning. Mikro- och makroperspektiven länkas samman i fyrstegsprincipen, som stakar ut vägen mot en samhällsplanering som gör det lättare och trevligare att välja hållbara färdsätt. Men hur är det med tillämpningen? Konferensdeltagarna ges chansen att bidra med sina bästa idéer och förslag på hur de politiska beslutsfattarna ska få fart på omställningsarbetet.

 
Plats Elite Stadshotellet, Eskilstuna
Tid 22 mars, 9.30 - 16.30

Pris 2 600 kr exkl. moms


Övernattning Hotellerbjudande


Smakprov ur programmetFler talare och ämnen presenteras efterhand

SAMTAL MED MILJÖMINISTERN

Miljöminister Karolina Skog berättar vad som är på gång i det politiska arbetet för hållbar mobilitet. Tillsammans med sina sakkunniga samtalar hon med konferensdeltagarna om hur detta arbete kan förbättras ytterligare.

INTERNATIONELL FÖREGÅNGARE

Pontevedra: How a city in Spain got rid of its cars
César Mosquera Lorenzo, Vice President of the Deputación de Pontevedra

GRÖNA KOMMUNER OCH STÄDER PÅ VÄG

Vilka steg tar Eskilstuna mot hållbar mobilitet?
Olov Åslund, Projektledare, och Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Stadsmiljöavtal
Håkan Johansson, Trafikverket, Nationell samordnare för klimat- och energifrågor och arkitekt bakom Stadsmiljöavtalen

Vad säger den kalla statistiken om det lokala mobilitetsarbetet?
Per Östborn, Gröna Bilister, Ansvarig för kommunala 2030-indikatorer

ATT VÅGA TA STEGET

Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre
Jessica Westman, Doktor i psykologi, Karlstads Universitet

Hur många dagar tar det att skapa en vana, 18 eller 254?
Oskar Henrikson, Legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken

Målgruppsanpassade budskap för att ändra beteende
Alfred Andersson, Doktorand på Lunds Tekniska Högskola

FYRSTEGSPRINCIPEN

Varför blir steg ett och två så lätt tre och fyra?
Fredrik Holm, Gröna Bilister, Författare till en kommande handbok om praktisk användning av fyrstegsprincipen

Identifiering av hinder för steg ett- och två-åtgärder
Linnéa Lindemann, Projektledare på SKL

Inventering av steg ett- och två-åtgärder med fokus på cykel
Karin Bagge, Projektledare på SKL

Praktikerns perspektiv på fyrstegsprincipen
Petter Skarin, trafikplanerare, Eskilstuna kommun


Presentation av talare

Alfred Andersson
är doktorand på institutionen för Teknik och Samhälle på Lunds Tekniska Högskola och K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, samt styrelseledamot i Gröna Bilister. Hans forskning handlar om beteendepåverkan för hållbart resande utifrån teorier om beteendeförändring. Just nu arbetar han med en segmenteringsmodell för att undersöka drivkrafter hos olika attitydprofiler för att få bättre förståelse för hur alternativ till bilen bör marknadsföras.


César Mosquera Lorenzo
is the Vice President of the Deputación de Pontevedra, a supramunicipal administration which brings together 61 municipalities in the province of Pontevedra. His area of responsibility is environment and sustainable development. He is also councillor of the city of Pontevedra, where he has been a key person since 1999 in the remodeling of the city, with a shift of focus from cars to people.Fredrik Holm
är en mycket rutinerad miljöskribent och medarbetare till Gröna Bilister. Han är författare till boken Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö och jobbar just nu med en uppföljande studie av hur fyrstegsprincipen tillämpas.Håkan Johansson
är nationell samordnare för klimat- och energifrågor på Trafikverket. Håkan har ett förflutet som huvudsekreterare i utredningen för fossilfri fordonstrafik, där han även ansvarade för framtag-ningen av förslaget till stadsmiljöavtal baserat på det då nyligen lanserade bymiljöavtalen i Norge. När Trafikverket sedan fick uppdrag av regeringen att ta fram ramverket för det var han projekt-ledare för det. Sedan dess har han stöttat projektledningen för stadsmiljöavtalen.


Jessica Westman
är doktor i psykologi, och har i sin avhandling undersökt hur barns välmående och prestationsförmåga beror på hur föräldrarna väljer att ta dem till skolan. Barn som ges möjlighet att självständigt gå, cykla eller åka kollektivt och integrera med kompisar blir mer självständiga och trygga i sin närmiljö. Att bli skjutsade med bil har den omvända effekten. Under konferensen berättar Jessica hur sambanden hänger ihop, vilka drivkrafter som ligger bakom föräldrarnas val att ta bilen och vilken betydelse barns färdsätt till skolan har för beslutsfattare och samhällsplaneringen.


Karolina Skog
är Sveriges miljöminister. I hennes portfölj som statsråd ingår även stadsbyggnadsfrågor. Tidigare har hon bland annat varit kommunalråd i Malmö med ansvar för framtidens trafik och stadsbyggnad. Karolina ägnade tiden som kommunalråd åt praktiska reformer som att förbättra Malmö som cykelstad och bygga ihop miljonprogram och villaområden för att motverka segregationen.Linnéa Lindemann
arbetar med infrastrukturplanering och transportpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon var projektledare för studien Steg 1- och 2-åtgärder i regional och kommunal planering - hinder och uteblivna nyttor, som publicerades i januari 2018.Oskar Henrikson
är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Världen förändras - gör du? Nästan hälften av allt vi gör sker på rutin och för att hänga med i utvecklingen och rädda planeten kan du behöva ta kontroll över dina vanor. Hur kan man gå tillväga för att bryta mönster och ändra resvanor? Oskar vet allt om forskningen kring att skapa vanor, men funkar teorierna i praktiken? Under konferensen ger han sitt psykologiska perspektiv på hur vi ska få till den beteendeförändring som behövs för att få fler att resa hållbart och klara klimatmålen.


Per Östborn
är styrelseledamot i Gröna Bilister och ansvarar för en uppsättning 2030-indikatorer som följer omställningen till en fossiloberoende trafik. Under konferensen använder han indikatorer med beteendefokus för att ge en nulägesbild av arbetet för hållbar mobilitet, i synnerhet ur lokalt och regionalt perspektiv.

Foto: Mi LennhagKontaktpersoner

Konferens-general
Ida Bohman

ida.bohman
@gronabilister.se
Moderator
Jesper Johansson

jesper.johansson
@gronabilister.se

Verksamhets-ansvarig
Martin Prieto
Beaulieu

martin.prieto.
beaulieu
@gronabilister.se
Moderator
Johanna Grant

johanna.grant@
gronabilister.se

Relaterat material
Mobilitet och Beteende 2017
Tänk dig att fossilbilen är CD-skivan, vinylen eller kassettbandet. Hur skulle då bilismens Spotify se ut? Och vad krävs för att m......

Dale Bracewell, Vancouver: Transportplaneraren med örat mot rälsen
Vancouver är staden som växer snabbt men där lyckade satsningar gör att gång, cykel och kollektivtrafik står för en allt större d......

Alla vägar bär till Uddevalla
Det är nu bara dagar kvar till Mobilitet och Beteende 2017, sveriges enda återkommande konferens med fokus på beteendefrågan i oms......

Att fullfölja en vision: Vad kan svenska städer lära av Vancouver? Få reda på det och mycket annat i
Den 21 mars arrangerar Gröna Bilister den andra upplagan av Mobilitet och Beteende, konferensen som sätter fullt fokus på hur vi s......

Dags att revidera Färdplan 2030: Gröna Bilister anordnar den andra upplagan av konferensen Mobilitet
Den 21 mars anordnar Gröna Bilister tillsammans med Klimatkommunerna och Fyrbodals kommunalförbund den andra upplagan av den årlig......

Mobilitet och Beteende 2016
Ett ändrat beteende är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska resa hållbarare i framtiden och ha en fossilo......