25/5: Miljödeklaration av drivmedel tar form

Gröna Bilister har svarat på Energimyndighetens remisser av föreskrifter kring miljödeklaration av drivmedel. Klimatpåverkan och råvaror ska deklareras vid pump, men ursprungsland tyvärr endast på webben. Miljödeklarationen bör införas 1 juni 2021 istället för 1 oktober 2021, som Energimyndigheten föreslår. Den grafiska utformningen av miljödeklarationen är i huvudsak väl genomtänkt. Dess placering på pump och laddstation bör dock preciseras. Konsumenter bör veta var de ska söka den med blicken, oavsett var de tankar. En lämplig placering är frontalt ovanför drivmedelsmunstyckets fäste.

Den ursprungliga avsikten var att drivmedlets klimatpåverkan, råvaror och ursprungsländer skulle deklareras vid pump. Gröna Bilister beklagar att ursprungsländerna nu endast ska redovisas på webben, sedan regeringen på tveksamma grunder gett efter för EU-kommissionens invändningar.

Sverige blir först i världen med hållbarhetsrelaterad konsumentinformation om drivmedel vid pump och laddstation. Regeringen är värd en eloge för detta.

Det svenska initiativet väcker internationellt intresse: politiker och aktivister i många länder väntar på erfarenheter från det svenska exemplet, till exempel i USA, Storbritannien, Ungern och Nya Zeeland. Arnold Schwarzenegger har engagerat sig i frågan.

Den som väntar på något gott väntar inte för länge, säger ordspråket. Det kan tolkas på två sätt: antingen väntar man gärna hur länge som helst på det man vill ha, eller ser man till att förverkliga det bums. I detta fall verkar regeringen föredra den första tolkningen. Miljödeklarationen aviserades redan sommaren 2016. Införandet har nu skjutits upp tre gånger. Senaste budet är 1 oktober 2021.

Som skäl till den senaste fördröjningen anger regeringen och Energimyndigheten att drivmedelsbolagen ska hinna anpassa sig till de nya kraven, och hinna trycka upp klistermärken att fästa på pumparna.

– Detta är dimridåer från de stora drivmedelsföretag som inte vill ha någon miljödeklaration alls, och från en regering som ger efter för dessa, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Det är sant att EU:s invändningar har försenat föreskrifterna, men ingenting hindrar att miljödeklarationen införs 1 juni 2021.

Samtidigt ropar mindre företag som satsar allt på förnybara drivmedel efter miljödeklarationen som marknadsföring. De behöver detta så snart som möjligt, nu när det blivit svårare att konkurrera med bensin och diesel efter det prisras på råolja som coronakrisen orsakat.

– När farten sjunker i kristider som dessa kan det vara lättare att ändra riktning, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Det är nu vi ska ta sikte på framtidens hållbara drivmedel. Och då tjänar miljödeklarationen som vägmärke.


Mer information

Gröna Bilisters remissvar på Energimyndighetens föreslagna föreskrifter kring miljödeklarationens utformning

Gröna Bilisters remissvar på Energimyndighetens föreslagna föreskrifter för drivmedelsföretagens rapportering av de data som ska deklareras.

Energimyndighetens remisser

Aktuell bloggpost: Är EU regeringens gröna fikonlöv?

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta  


För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se, 073 819 61 54
Relaterat material
3/7: Kraftringen först att miljödeklarera drivmedel
Den lagstadgade miljödeklarationen av drivmedel vid pump har fördröjts till 2021. Det skånska energiföretaget Kraftringen tar nu......

9/8: Regeringen beslutar att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump
Idag tar regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklarer......

Är EU regeringens gröna fikonlöv?
Regeringen backade från ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump med hänvisning till EU-regler. Ett mönster kan skönjas där re......

Vad vet vi om vår förnybara diesel HVO
HVO är ett mycket bra förnybart drivmedel. Men det tillverkas alltför ofta av palmoljeprodukter, vilket medför stor risk för reg......

27/4: Allt du velat veta om palmolja och förnybar diesel HVO
kan Gröna Bilister tyvärr inte berätta, för drivmedelsbolagen hemlighåller viss information. Men i en ny minirapport redovisas de ......

3/4: Regeringen vacklar kring klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel
Miljödepartementet meddelar att införandet av klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel skjuts upp ännu en gång, till den ......

Ursprunget till Preems förnybara diesel HVO
För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar die......