Att samåka

Här hittar Du länkar till samåknings- och samtransport-förmedlingar.

Sverige

Bilplats: www.bilplats.se

Citihaiq: www.citihaiq.se

Gomore: https://gomore.se

Mobile Together: mobiletogether.wordpress.com

Mobilsamåkning.se www.mobilsamakning.se

Pendlarservice: www.pendlarservice.se

Roadmate: www.roadmate.se

Samlastning: www.samlast.se

Samåkning.se www.samakning.se

Samåkningstjänst: www.samakningstjanst.se

Skjutsgruppen: www.skjutsgruppen.nu


Europa   Liftning: www.mitfahrgelegenheit.de

Belgien      Taxistop (Gent)  www.taxistop.be

Frankrike  

Co-Voiturage Assisté par Ordinateur  www.skipass.com/cvao

Covoiturage.com www.covoiturage.com   

Italien

Viavai www.viavai.it   

Tyskland

Mitfahrzentrale Universität Stuttgart
www.uni-stuttgart.de/Mfg/mfg.html   
   

Nordamerika

Canada        Allostop Canada
                      www.allostop.ca  

Relaterat material
Att dela bil (bilpooler)
Här hittar Du länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar. Länkar till bilpoolernas bransch-organisationer finner du un......

Tankställen
...

Myndigheter, org. o företag
till andra organisationer, myndigheter och företag...