Att dela bil

Här hittar Du länkar till bilpooler, bilkooperativ och bilföreningar. Länkar till bilpoolernas bransch-organisationer finner du under "Länkar" - "Myndigheter, organisationer och företag".


Organisationer med verksamhet på flera orter

Bilpoolen.nu: Bilpool skapad 2007 som kompenserar för sina utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung.

SunFleet Carsharing. SunFleet erbjuder företag, kommuner och privatpersoner ett bilpools-koncept med enbart miljöfordon, t.ex. Volvo Bi-Fuel. En bilpool genom SunFleet är ett lättillgängligt och ekonomiskt alternativ till tjänstebilar, privatbilar, hyrbilar och taxi.

SunFleets bilar låses upp med hjälp av din mobiltelefon.

bil.coop: Bilcoop Ekonomisk Förening - ett skandinaviskt samarbete. De största bilpoolerna i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Oslo har startat ett samarbete för att underlätta hanteringen av bokningar och administration, och för att utveckla andra gemensamma tjänster.

City Car Club (f.d. Statoil bilpool). Företaget fortsätter att lansera sitt hyrbilssystem med automatiserad bokning via telefon, Internet och i respektive bil.

HSB drev tidigare egna bilpooler men samarbetar nu (oktober 2008) med Sunfleet. Kontakta företaget via www.sunfleet.se.

SAMBIL Ideell bildelareförening grundad 1980 (Sveriges äldsta ännu verksamma bilpool). För närvarande (maj 2014) verksamhet i Västerås, Göteborg, Norrtälje och Sala. Flera nya orter på gång. Bilägande medlemmar lånar ut sina bilar till andra medlemmar. Föreningen bistår vid avtalsskrivning. Skadefond finns. Västerås Stads Miljöpris 2007. Startar gärna verksamhet på andra orter, inga ekonomiska investeringar krävs.


Organisationer med enbart lokal verksamhet

Boden
Bilpool Nord. Kontakta poolen via e-post.

Borlänge
Bilpolarna i Borlänge

Eskilstuna
Bilpolarna i Eskilstuna. Kontaktperson: Lennart Carlson

Falun
Falu bilpool

Gävle
Gävles första bilpool. HSB bilpool. Kontakt: Michael Skoglund

Göteborg
Bagaregårdens bilkooperativ ek. för.

Bergsjöns bilkooperativ ek. för. Felaktiga adresser på webbplatsen. Fungerande e-postlänk.

Brännö bilpool, Jörgen Larsson

Hisingens bilkooperativ ek. för.

Masthuggets bilkooperativ
Styrsö & Brännö bilkollektiv. Birgitta Hultqvist

Volvamus. Stefan Bydén

SAMBIL Ideell bildelareförening


Halmstad
Halmstads bilpool

Karlstad
Karlstads bilkooperativ ek. för.

Luleå
Luleå bilpool

Lund/Dalby

Skånes Bilpool har upphört och ersatts av vi hänvisar till länkarna nedan.

Lunds bilpool ek. för., fd Klostergården bilpool ek. för. 

Tingvallen bilpool ek. för. gick 2006 upp i Lunds bilpool.


Malmö
AutoResurs bilpool

Motala
Bostadsstiftelsen Platen

Norrtälje 
SAMBIL Ideell bildelareförening

Sala
SAMBIL Ideell bildelareförening

Solna
Stockholms bilpool (se nedan) har från 1 nov 2006 en miljöbil placerad i P-garaget vid bussterminalen Solna C


Stockholm

Bilföreningen Vinterviken fd Örnsbergs bilpool (Gårdkooperativet Vadaren ek. för.)

Björkhagens bilpool

Ekobilpool.se, Kungsholmen

Bilpool hos Föreningen EKBO. Kontakt: Nicholas Hort

Meterns bilpool, Södermalm

Reimers bilpool (brf Bränneriet, HSB bilpool) Södermalm. Se City Car Club.

Skarpnäcks bilpool

Stockholms bilpool ek. för., fd Södermalms bilpool.

Sundbybergs bilpool ek. för


Sundsvall

Sundsvalls bilpolare ek. för.

 Trollhättan
 www.bilpoolivast.se

Umeå
Ålidhems bilpool: Kontaktperson Låtta Hasselgren.

Umebygdens bilpool är nedlagd.

Uppsala
Bilpoolarna i Uppsala ek. för.

Varberg
Varbergs bilkooperativ ek. för.

 Vänersborg
 www.bilpoolivast.se

Västerås
Mimer, Västerås stads bostadsbolag.
SAMBIL Ideell bildelareförening

Växjö
Det diskuteras om kommunens tjänstebilspools bilar ska kunna användas även för privata resor. Ligg på!

Örebro
Ekobil i Örebro ek. för.

Österfärnebo

Färnebo bilkooperativ

Östersund
Östersunds bilpool

Relaterat material
Att samåka
Här hittar Du länkar till samåknings- och samtransport-förmedlingar....

Tankställen
...

Myndigheter, org. o företag
till andra organisationer, myndigheter och företag...