Adresser och telefonnummer

Föreningens adresser och telefonsvarare Gröna Bilister
Box 7070
103 87 Stockholm
 

018-320 220      
info@gronabilister.se

Ordförande Johanna Grant
Nås via pressansvarig se nedan.
Talesperson och pressansvarig
Martin Prieto Beaulieu

0702-13 20 55
martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se

Marknadschef
(företagskontakt o tidningsproduktion)

Martin Prieto Beaulieu

0702-13 20 55       martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se

Kommungranskningar,
2030-Indikatorer och Drivmedel

Per Östborn

0738-196 154
per.ostborn@gronabilister.se

Elbilar och elinfrastruktur
Gordon Strömfelt
0761-72 99 50
gordon.stromfelt@gronabilister.se

Mobilitet och beteende
Jesper Johansson
070-630 51 50
jesper.johansson@gronabilister.se 

Bilsport och Trafiksäkerhet
Lars Edvall

070-567 21 11
lars.edvall@gronabilister.se

Relaterat material
Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen Trafik & Miljö, en exkl......

Fortsatt fokus på beteendet, bilen och bränslet när Gröna Bilister blickar framåtframåt
I slutet på september samlades delar av Gröna Bilisters styrelse i Vittsjö för att dryfta strategiska frågor och staka ut vägen in......

Vår syn på mobilitet
Att känna igen sig i Gröna Bilister både med och utan bil...

2/6 Det här är Gröna Bilisters styrelse 2017
Johanna Grant fick förnyat förtroende och fortsätter för fjärde året i rad som ordförande för Gröna Bilister. Under föreningens år......

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......

Samarbetspartners
...