Kommunranking 2011 avgjord

Trollhättan är Bästa kommun och Lilla Edet Bästa småkommun

Gröna Bilisters Kommunranking 2011 är en landsomfattande undersökning av kommunernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Göteborg och Stockholm skuggar Trollhättan i Sverigetoppen. Gävle är den kommun som förbättrat sig mest sedan förra året.

I Kommunranking 2011 tas ett brett grepp på kommunernas arbete för en grönare bilism. Fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.

Syftet med Kommunranking 2011 är att sporra kommunerna till krafttag i omställningsarbetet genom att ge dem möjlighet att jämföra sig med varandra. Listan över poänggrundande insatser kan ses som en provkarta över vad som är möjligt att göra.

Undersökningen har genomförts för andra året i rad med stöd av Trafikverket. Längst ned på denna sida kan du ladda ned filer med all information om rankingen.

Tio i topp
Den maximala poängen i Kommunranking 2011 är 100. De 10 bästa kommunerna är:

Plats    

Kommun

Poäng

1

Trollhättan

79

2

Göteborg

77

3

Stockholm

75

4

Norrköping

72

5

Växjö

69

5

Örebro

69

7

Linköping

66

8

Malmö

64

9

Västerås

63

9

Östersund

63

– Sedan förra årets undersökning har kommunernas miljöarbete tagit rejäla kliv framåt, säger Per Östborn, projektledare för Kommunranking 2011. Vår farhåga att inte mycket hinner hända på ett år har kommit på skam.

Miljöbilsandelen i kommunernas fordonsflottor stiger snabbt. Förra året var andelen 51 %. I år är den 59 %. Att 86 % av de deltagande kommunerna kräver miljöbilar då nya bilar anskaffas borgar för att miljöbilsandeln kommer fortsätta att stiga.

Ännu större avtryck i omställningsarbetet kan kommunerna göra genom att ställa miljöbilskrav då de upphandlar färdtjänst, skolskjuts och andra transporter. Här är situationen mörkare, men en ljusning är på gång. 39 % av de deltagande kommunerna styr tydligt mot miljöbilar i upphandlingsprocessen, en uppgång från förra årets 24 %.

28 % av kommunerna medverkar i lokal produktion av något förnybart bränsle, i de allra flesta fall biogas. För att få råvara till biogas är det viktigt att samla in organiskt avfall för rötning. Andelen kommuner som gör detta har ökat markant sedan förra året, från 27 % till 38 %.

– En bra målsättning är att alla kommuner år 2015 medverkar i produktionen av ett förnybart bränsle, och att ett tankställe för ett lokalproducerat bränsle ska finnas i alla kommuner, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Att Lilla Edet med sina 13 000 invånare tillverkar egen biogas visar att alla kommuner kan göra det, stora som små.

Mer information:


Här återfinns den fullständiga rankinglistan (Excel) med alla de 145 deltagande kommunerna, samt länsvisa rankinglistor.

Här kan du läsa rapporten
 (Pdf) från Kommunranking 2011, med analys av resultaten i 24 olika frågekategorier.

Här kan du se kommunernas poäng (Excel) i vardera av de 24 frågekategorier som analyseras i rapporten (se ovan).

Här kan du se andelen miljöbilar (Excel) i de deltagande kommunernas fordonsflottor. Jämförelser görs bakåt i tiden. Andelen bilar som kan drivas med ett förnybart bränsle eller el anges också. Tre kommunlistor presenteras: en alfabetisk lista, en rankinglista efter högst andel miljöbilar och en rankinglista efter högst andel förnybart/el.

Här finner du poängsättningsmallen till Kommunranking 2011.

Här finner du enkäten som ligger till grund för Kommunranking 2011.

För ytterligare information:

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
jakob.lagercrantz@gronabilister.se
0708 – 17 38 08


Per Östborn, projektledare Kommunranking 2011
per.ostborn@gronabilister.se
0738–19 61 54

 

Relaterat material