Vad är en kommungranskning?

Sedan år 2004 har Gröna Bilister granskat över 100 kommuner, varav många flera gånger. Vill din kommun bli granskad? Läs mer om vad det innebär här.

Gröna Bilister skriver en rapport om miljöarbetet i kommunen inom bilismens område och sätter betyg från 1 till 10. Bedömningskriterierna kan läsas här.

Som underlag används enkätfrågor till kommunen, samtal med nyckelpersoner, självständigt studium av kommunala och andra dokument, och offentlig statistik med relevans för kommunen i fråga.

Gröna Bilister presenterar alltid rapporten på plats i kommunen för lokalmedia. Vi erbjuder också samtal eller seminarier kring de berörda frågorna med kommunpolitiker, tjänstemän och allmänhet.

Vi måste ta ut ett självkostnadspris för en gransking, eftersom vi inte har externa anslag för detta. För prisförslag, kontakta

Mattias Goldmann
Tel: 070-309 00 45
mattias.goldmann@gronabilister.se

För de kommuner som deltagit i den senaste kommunrankingen erbjuder vi en sammanfattande rapport utifrån resultatet i rankingen, med slutsatser och rekommendationer. Detta kostar 3 000 kr. (Ingen moms tillkommer. I detta pris ingår inte pressträffar och möten på orten.)

Relaterat material
Utmaning 2010 - hur kommuner kan minska bilismens miljöpåver
”Den här handboken från Gröna Bilister visar på en fantastisk mångfald av goda idéer, som inspirerar till fortsatt kraftsamling fö......