30/10: Gröna Bilister jublar: Höganäs ändrar sig om gasbilar

Gröna Bilister har kritiserat Höganäs kommun, som inte har en enda gasbil trots att man är delägare i NSR:s biogasanläggning, levererar hushållsavfall för gasproduktion och har en gasmack vid Lerberget. Nu ska kommunen påbörja ett byte till gasbilar.

Helsingborg invigde nyligen sin nya biogasanläggning i tisdags och har beslutat att bara köpa gasbilar i framtiden. Perstorp planerar att ställa om hela fordonsflottan till biogas inom tre-fyra år. Men Höganäs kommun har tills nyligen inte planerat att köpa en enda gasbil trots att man är delägare i biogasproduktionen och levererar hushållsavfall till NSR:s biogasanläggning, vilket fått Gröna Bilister att agera.

Nu anger Höganäs kommunstyrelses förste vice ordförande Ulf Molin att "Vi köper eventuellt in några biogasbilar redan i de avtal som finns nu, men först ska bilarna prövas på miljökontoret." De nya beskeden mottas med stor glädje hos Gröna Bilister.

– Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden. Att Höganäs nu tänker om r väldigt välkommet och vi är övertygade om att de snart ser värdet i att byta större delen av sin fordonsflotta till gasbilar, som tankas med lokalt producerad gas, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Höganäs inköpschef Bengt Löfgren informerade nyligen Gröna Bilister om kommunens beslut att inte köpa gasbilar utan enbart bränslesnåla dieselbilar, eftersom de bedöms som billigare totalt sett. Kommunstyrelsen anger nu tvärtom att "Vi vill ha en miljöprägel och inte bara titta på kostnaderna".

– Biogasen minskar klimatpåverkan med 80 procent jämfört med diesel, har i stort sett inga hälsopåverkande utsläpp alls och betyder att man köper bränsle av sig själv istället för av oljediktaturerna, med fler arbetstillfällen lokalt som bieffekt. Det är rätt tänkt av Ulf Molin att också väga in dessa värden i kalkylen, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister bedömer dessutom att det totalt sett är billigare att köra på biogas.

–Statens Institut för kommunikationsanalys, Sika, anger att dieselpriset är uppe i sexton kronor litern redan om något år. Att byta till gasbilar är en billig försäkring mot skenande bränslepriser, samtidigt som man gör en stor miljöinsats.

Gröna Bilisters kommungranskningar visar att många kommuner redan bytt ut i stort sett alla sina fordon mot miljöbilar, vilket både minskar klimatpåverkan och håller nere kommunens bränslenota när oljepriset stiger. Organisationen känner inte till någon annan kommun som är delägare i en biogasanläggning utan att själv tanka en enda kubikmeter av gasen.

Jordbruksverket anger att det i Skåne finns en potential att förse cirka 45 000 fordon med lokalt producerad biogas, enbart från stallgödsel. Därutöver kan tusentals bilar drivas på biogas från hushållsavfall, storkök och restauranger, livsmedelsindustri och reningsverk. Gröna Bilister bedömer att hälften eller mer av Skånes bilar skulle kunna köras på gas redan om några år.

– I Höganäs kostar biogasen motsvarande tio kronor per bensinliter, så den som kör på gas tjänar två-tre kronor milen, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......