Hållbara Drivmedel

Gröna Bilister följer kontinuerligt arbetet för att minska drivmedlens klimatpåverkan och deras negativa påverkan på människa och miljö. 

Varje år sammanställer vi de mest officiella och aktuella siffrorna på våra svenska drivmedels klimatpåverkan. Dyk ned i sifferexercisen, eller jämför el, etanol, HVO-diesel och andra alternativ i enkla stapeldiagram. Ladda ned rapporten Drivmedelsfakta 2014 här.

Gröna Bilister driver kampanjen Jag Vill Veta! för att få till stånd en hållbarhetsmärkning av våra drivmedel.

Läs också vår rapport från våren 2013 där vi granskar bränslebolagen och analyserar nuläget på den svenska drivmedelsmarknaden. Vi riktar dessutom en strategisk blick mot framtiden. Här är perspektivet globalt, och erfarenheter vävs in från Gröna Bilisters projekt Medbestämmande Syd, som stöds av SIDA.
Vad innehåller rapporten?
  • Granskning av drivmedelsbolagens arbete för att minska drivmedlens klimatpåverkan, säkra spårbarheten och förbättra de sociala villkoren vid produktionen. Vad får konsumenterna veta?
  • Jämförelse av drivmedelsbolagen. Preem utses till Bästa Bränslebolag 2013.
  • Analys av de hållbarhetskrav som ställs vid offentlig drivmedelsupphandling
  • Rekommendationer till politiker, bolag och upphandlare
  • Strategisk analys av möjligheter och begränsningar för förnybara drivmedel, samt analys av sambandet mellan matpriser och drivmedelspriser
  • Drivmedelsstatistik, där den historiska utvecklingen för de förnybara drivmedlen kan följas
  • Information om klimatpåverkan och ursprung hos alla svenska drivmedel, redovisat både för landet som helhet och bolag för bolag
  • Bakgrundsinformation där de grundläggande begreppen förklaras, lagar och regler beskrivs, liksom politiska stötestenar och frivilliga verktyg 
Relaterat material
10/9: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan hos drivmedel
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Uts......

13/7: Hur mycket berättar bränslebolagen om vad vi häller i tanken? Ny granskning från Gröna Biliste
Gröna Bilister har i ett par års tid drivit kampanjen Jag Vill veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas.......

1/7: Klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel – var står vi nu och hur går vi vidare?
Gröna Bilister har i ett par års tid drivit kampanjen Jag Vill veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas.......

12/2: Allt mer olja från Ryssland och Nigeria
Energimyndighetens statistik visar att andelen olja från Ryssland och Nigeria i svenska drivmedel ökat drastiskt mellan å......

10/4: Ursprungsmärkning av drivmedel – när ska politikerna vakna
Gröna Bilister har frågat Sveriges riksdagsledamöter om deras inställning till obligatorisk klimat- och ursprungsmärkning av drivm......

21/4: Ursprungsmärkning av drivmedel – St1 tar första steget
Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe och jämföra sockerinnehållet i olika......