28/8: Gröna Bilister uppmanar Gotland att tänka om: Inled biogasproduktion, marknaden växer!

Lokalt odlade sockerbetor, majs och vall skulle bli biogas i en ny anläggning på Gotland som skulle tas i drift sommaren 2011 och ge 30-40 nya arbeten. Men Betodlarföreningen på Gotland lägger ner projektet utifrån bedömningen att efterfrågan på biogas minskar. Helt fel, säger Gröna Bilister som uppmanar aktörerna att tänka om.

– Sverige har precis fått sin hundrade gasmack, gasbilsförsäljningen har fördubblats jämfört med i fjol och Volvo och Volkswagen har långa väntetider för sina gasbilar. Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan, som kommer att stärkas när konjunkturen förstärks. Det finns alltså all anledning att hålla fast vid planerna på lokal biogasproduktion, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

I höstas skrev Gotlands kommun och Svensk Biogas International under en avsiktsförklaring om att etablera en tankstation för biogas på Gotland. Gotlands kommun avser att driva fyra nya stadsbussar i Visby på biogas. Gröna Bilister tar för givet att denna avsiktsförklaring fortsatt gäller.

– Ett tankställe för biogas på Gotland får stor betydelse för kommunens möjlighet att ställa om från fossil till lokalt producerad förnybar energi, i linje med Gotlands mål att bli självförsörjande på energi. Dessutom minskar kommunens beroende av allt dyrare bensin och diesel. Det vore mycket ledsamt, komplicerat och dyrt om detta skull uppnås med biogas från fastlandet, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister ser biogasproduktion på Gotland som särskilt intressant eftersom det minskar behovet av miljömässigt tveksamma transporter av bensin och diesel till ön, samtidigt som öns sårbarhet minskar när man har egen produktion av fordonsbränsle. Gröna Bilister ser också ett viktigt värde i att semestrande fastlänningar kan tanka biogas på Gotland.

På Almedalsveckan i juli presenterades långt gångna planer för Gotlands biogasproduktion, och allt lanserades som om det var beslutat och klart. Gröna Bilister ser det som ett stort och omotiverat svek om dessa planer nu går i stöpet.

Ren biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent jämfört med bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Kommunens avsiktsförklaring refereras på http://www.gotland.se/imcms/41010.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......